Kankeronderzoekfonds Limburg houdt de vinger stevig aan de pols

In de komende tien jaar neemt het aantal nieuwe gevallen van kanker in ons land fors toe. Dat komt onder andere door de vergrijzing: kanker is een ziekte die je vaak op oudere leeftijd overkomt. In Noord-Brabant, Limburg en Flevoland slaat de vergrijzing het hardst toe, het aantal mensen dat getroffen wordt door de ziekte kanker zal in deze provincies dan ook fors toenemen.

Nieuwe behandelmethoden voor kanker zijn daarom nog steeds van levensbelang. Kankeronderzoek­fonds Limburg steunt hoogwaardig medisch-weten­schappelijk onderzoek dat wordt verricht in het Maastricht UMC+.

Er is voor gekozen om een beperkt aantal onderzoeksprojecten te ondersteunen: plastische chirurgie, borstkanker, dikke darm­kanker, longkanker, niercelkanker en killercellen. Op deze manier krijgen de onderzoekers een financiële ondersteuning die er toe doet en waarmee ze daadwerkelijk iets kunnen. 

Kankeronderzoekfonds Limburg werft fondsen voor zorg, onderzoek, opleiding en preventie van kanker. Niet alleen de ziekte, maar de mens met zijn oncologisch probleem staat hierbij centraal. Kankeronderzoekfonds Limburg draagt bij aan zorg op maat en preventie van kanker en levert daad­werkelijk geïntegreerde zorg en onderzoek, gericht op de individuele patiënt en zijn omgeving.

 

Prof. dr. Manon van Engeland

"Om te zorgen dat mijn collega’s en ik ons werk kunnen blijven voortzetten is er geld nodig. Meer geld betekent ook meer onderzoek met uiteindelijk een betere behandeling van kanker als resultaat." Prof. dr. Manon van Engeland directeur GROW.

 

 

Sluit de enquête