Hoofdlijnen van het beleidsplan 2020

Hoofdlijnen beleidsplan 2020

In 2020 worden de technieken die we afgelopen jaren gehanteerd hebben in 2020 voortgezet. Echter breder denken dan alleen het werven van fondsen is een voortdurende uitdaging. Hoe kunnen we de gever nog meer centraal stellen? Hoe kunnen we de betrokkenheid vergroten? Maar ook hoe kunnen we acties van derden nog meer stimuleren.

Een van onze kernwaarden is “dichtbij”  en hieraan invulling geven blijft een belangrijk thema. We halen de gever “dichtbij” door persoonlijk contact, door hem vaker uit te nodigen en op de hoogte te houden over waar zijn geld aan besteed wordt. We brengen hem in contact met de arts/onderzoeker die hierbij een belangrijke rol speelt.

Met onze aanpak willen we, naast geld ophalen voor onderzoek, verder bouwen aan een eigen community. De community gedachte verhoogt de betrokkenheid bij het fonds en verbindt artsen en patiënten en hun dierbaren.

Ook constateren we dat de fondsenwerving verandert. We zien dat dertigers en veertigers steeds minder te porren zijn voor een vaste donatie per maand. Jongeren willen anders betrokken worden en verbonden zijn met goede doelen.

Het Kankeronderzoekfonds Limburg heeft de verbondenheid gezocht met studenten in de regio en is gestart met een club “Students fights cancer”. Deze club bestaat uit afgevaardigden van disputen en studentenverenigingen. Zij gaan zich inzetten voor kankeronderzoek in Limburg.

Flexibel doneren, acties faciliteren zijn mogelijkheden om het wegvallen van (toekomstige) structurele donateurs op te vullen.

Naast het uitvoeren van fondsenwervende acties zetten we in 2020 nadrukkelijker in op het benaderen van notarissen in deze regio.

De kring van trouwe vrijwilligers, supporters, sympathisanten, ambassadeurs groeit gestaag. Zonder de hulp van alle vrijwilligers zou er geen Kankeronderzoekfonds Limburg zijn.

Donateurswerving
Per 1 januari 2020 gaan wij samenwerken met een gerenommeerd hospitality bureau uit Maastricht. Met de inzet van gastvrije, representatieve mannen en vrouwen, gaan wij de werving rechtstreeks vanuit Kankeronderzoekfonds Limburg aansturen.

Behoud van bestaande donateurs wordt steeds belangrijker én moeilijker. De gever wil weten wat er met zijn geld gebeurt. Hij geeft het liefst aan zijn eigen dokter in zijn eigen ziekenhuis.
Behoud geschiedt door:

 • Papieren nieuwsbrief 1x per jaar (te combineren met mailing en geefbrief)
 • Per kwartaal een digitale nieuwsbrief met nieuwsfeiten e/o activiteiten;
 • Donateursbijeenkomst verzorgd door artsen/onderzoekers voor (nieuwe) donateurs;
 • Uitnodigen voor evenementen zoals Five4Five e/o acties georganiseerd door derden.

Business Vrienden

De Business Vrienden komen twee keer per jaar bij elkaar in het Maastricht UMC+ en krijgen een kijkje achter de schermen van het ziekenhuis. Het bestuur van de Business Vrienden heeft een aantal nieuwe bestuursleden en gekozen voor een andere strategie o.a. door het gesprek aan te gaan met bestaande leden om zo een beeld te krijgen hoe de leden deze club ervaren, hun beweegredenen etc. 

Five4Five

In 2020 wordt Five4Five voor de 7e keer georganiseerd op zaterdag 16 mei a.s.. Dit jaar willen we nog meer actievoerders aan dit sportieve evenement binden. Ook het aantal deelnemers moet groeien naar 2000.

Schenken en nalaten

Net als in 2019 organiseren wij in 2020 weer een ‘schenken & nalaten bijeenkomst’. Daarnaast gaan we in 2020 verder met het upgraden van onze donateurs. Deze campagne heeft sinds de start in 2018 24 nieuwe periodieke overeenkomsten opgeleverd. Deze belactie wordt in 2020 gecontinueerd.

Communicatie

In het najaar van 2019 zijn wij begonnen met het activeren van Google Grants. Bij Google Grants stelt Google een budget beschikbaar voor non-profit organisaties om online te kunnen adverteren. Onze aanvraag hiervoor is goedgekeurd.

Google Grants gaan we inzetten om op te vallen in het woud van goede doelen en om donateurs aan ons te blijven committeren en activeren.
Om dit zo goed mogelijk in te richten hebben we in 2019 een start gemaakt met zoekwoordenonderzoek. Er is een adviesrapport gegenereerd dat als basis dient voor de campagnes die we in 2020 gaan voeren.

Met deze campagnes willen we zorgen dat we allereerst zichtbaar en vindbaar zijn. Van daaruit  wordt er ingezet op conversie naar donatie (eenmalig of structureel) of het verkrijgen van contactgegevens om de geïnteresseerden te blijven informeren en vervolgens deze conversie alsnog in te zetten.

Doelbesteding 2020

Kankeronderzoekfonds Limburg steunt in 2020 de onderstaande onderzoeksprojecten. Deze projecten zijn getoetst en akkoord bevonden door de Research Raad van het onderzoeksinstituut GROW van de Universiteit Maastricht.

 • Onderzoeksproject : Killercellen tegen kanker.
  Prof. dr. G. Bos, dr. M. van Gelder, dr. L. Wieten, dr. W. Germeraard

 • Onderzoeksproject: Niet-invasieve lymfeklierstadiëring van de oksel bij borstkankerpatiënten met behulp van hybride PET-MRI scan.
  S. Samiei, PhD student, R. Granzier, PhD student, dr. T. van Nijnatten, B. Goorts, PhD student,  dr. M. Lobbes, prof. dr. M.L. Smidt

 • Onderzoeksproject: De rol van voeding, voedingssupplementen en vitaminstatus bij aanhoudende vermoeidheid onder dikkedarm kanker survivors in de EnCoRe prospectieve cohortstudie.
  Prof. M.P. Weijenberg, dr. M.J.L. Bours, dr. J.J.L. Breedveld-Peters, dr. E.H. van Roekel, drs. J.L. Koole, mw. J. Nelissen, prof. I. Kant,  prof. M. van Engeland, dr. S.O. Breukink, dr. S. Sanduleanu, dr. M. Janssen-Heijnen, dr. J. Vogelaar, dr. M. Acquarius, dr. E. Keulen, dr. J. Stoot

 • Onderzoeksproject: Verbetering van de kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten door herstel van het gevoel van de gereconstrueerde borst.
  Prof. dr. R. van der Hulst, dr. S.M.H. Tuinder, E. Bijkerk e.a.

 • Onderzoeksproject: Het herkennen van veranderingen van het afweersysteem in patiënten met stadium III niet kleincellig longkanker die worden behandeld met gelijktijdige chemotherapie en radiotherapie en aanvullende immuuntherapie.
  Prof. dr. D. de Ruysscher, dr. L. Hendriks, prof. dr. M. Vooijs, prof. Abhishek Garg, drs. R. Vaes

 • Onderzoeksproject: Prognosis REnal CancEr and Detection (PRECEDE): Enhancing diagnosis and risk-stratification of renal cell carcinoma .
  Dr. K.M. Smits, dr. J.G. van Roermund, dr. M.J. Aarts, dr. L.J. schouten, dr. E. Oosterwijk, drs. K. Lommen

 

 

 

 

 

 

Sluit de enquête