Hoofdlijnen van het beleidsplan 2015

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2015

Inleiding
Dit jaarplan met begroting is gebaseerd op genoemde businesscase 2011- 2015 en wijkt qua aanpak niet af van voorafgaande jaren.

In 2015 zullen we een nieuwe businesscase opstellen waarbij we de huidige opzet van werven onder de loep zullen nemen. De vele ontwikkelingen in de goede doelensector zullen een basis vormen voor het verder vormgeven van het beleid van het Kankeronderzoekfonds Limburg. We zien nu al de gevolgen van de economische ontwikkelingen, de politiek is in beweging (o.a. afschaffing giftenaftrek), gevers worden kritischer en bepaalde wervingstechnieken staan onder de druk.

In de navolgende pagina’s volgen we de aanpak waarvoor destijds gekozen is, maar op basis van ervaringsgegevens zijn begrotingsposten wel verschoven. In de loop der jaren hebben we gezien dat  bijvoorbeeld een concept als Koffiemoment voor Kanker niet het resultaat opleverde waarop gerekend was en dat de Businessvrienden minder snel groeien dan begroot. Maar we zien wel een stijgende lijn bij Schenken & Nalaten en de Acties Derden.

 In 2015 wordt geworven voor de volgende projecten:

 • Prof. dr. M. Weijenberg e.a.: The Limburg High-risk Colorectal Cancer cohort study
 • Dr. L. Wieten e.a.: Natural Killer cells
 • Prof. dr. R. Beets-Tan e.a.: Non-invasive nodal staging in breast cancer patients with a MRI of axillary lymph nodes using gadofosveset
 • Prof. dr. Ph. Lambin e.a.: Exploiting intra tumour heterogeneity with heterogeneneous irraddiation: a combined preclinical and clinical approach.

 Activiteiten:

 • Donateurswerving en behoud
  Ook in 2015 willen we weer inzetten op de werving van nieuwe donateurs voor het uitbreiden van het donateurenbestand door in-house werving in het ziekenhuis. De doelstelling dit jaar is het werven van 850 nieuwe donateurs.
  Om als fonds te kunnen groeien, is een samenwerking met andere Limburgse ziekenhuizen  (en in-house te mogen werven) van belang. De afgelopen jaren hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met diverse Limburgse ziekenhuizen. Wij kunnen nog niet melden welke mogelijkheden er geboden gaan worden. Uiteraard zal de opbrengst verkregen door de werving in andere ziekenhuizen ten goede komen aan onderzoeksprojecten die door artsen/onderzoekers uit deze ziekenhuizen uitgevoerd worden in samenwerking met het Maastricht UMC+. 

  Behoud van bestaande donateurs
  De tijd van de eeuwige trouw van de donateurs ligt achter ons. Behoud van bestaande donateurs wordt hierdoor steeds belangrijker. De gever wil weten wat er met zijn geld gebeurt.  Donateurs ontvangen gemiddeld 3 x per jaar een nieuwsbrief. Tevens worden ze uitgenodigd voor een symposium/donateursbijeenkomst verzorgd door artsen/onderzoekers.Ook ontvangen ze uitnodigingen voor activiteiten zoals Five4Five, een sportief evenement.

 • Business Vrienden van Kankeronderzoekfonds Limburg
  In overleg met het bestuur van de Business Vrienden zijn de volgende activiteiten afgesproken:
  In 2015 worden 35 nieuwe Vrienden geworven. Daarnaast zal in 2015 gericht buiten Maastricht gezocht worden naar nieuwe Vrienden om zo de club voldoende groeimogelijkheden te geven. Daarnaast organiseert het bestuur voor de 2e keer een sportief evenement Five4Five dat in mei 2015 zal plaatsvinden.

 • Acties Derden
  Acties Derden worden aangemoedigd door testimonials (in nieuwsbrieven, op website en via social media) en uiteraard door onze ambassadeurs. Het participeren vanuit KOFL zal bestaan uit het faciliteren van acties door middel van het inzetten van eenvoudige communicatiemiddelen, social media en/of het vervullen van een regisseursrol.
  Acties kunnen ook gestart worden via het Actieplatform.

 • Koffiemoment voor Kanker
  De publieksactiviteit Koffiemoment voor Kanker heeft de afgelopen jaren niet het resultaat opgeleverd waarop gerekend was in het oorspronkelijke concept. Doel was het brede publiek bereiken met de oproep om voor het goede doel koffie te drinken. Wel heeft deze activiteit geleid tot een aantal grotere acties die inmiddels ook een traditie opgebouwd hebben.

 • Schenken en nalaten
  In het laatste kwartaal van het jaar wordt een bijeenkomst in samenwerking met een notariskantoor georganiseerd. Een informatieavond, georganiseerd in het Oncologiecentrum, over geven aan een goed doel, zowel schenken bij leven als nalaten. Donateurs/relaties worden hiervoor uitgenodigd, die naast informatie van de notaris ook geïnformeerd worden over de onderzoeksprojecten door een arts/onderzoeker gevolgd door een rondleiding.

 • Major Donors 
  Het doel is om bij drie potentiële major donors aan tafel te komen. Strategie is samen met de arts/onderzoeker te kijken naar voor welke mensen bepaalde onderzoeksprojecten interessant kunnen zijn om te steunen.

 

 

 

Sluit de enquête