Hoofdlijnen van het beleidsplan 2016

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2016

Inleiding
Dit jaarplan is gemaakt op basis van de nieuwe business case 2016 – 2018. In deze business case wordt aangegeven wat het beleid van de komende jaren op het gebied van werven en besteden is. Het beleid is gericht op het uitbreiden van bestaande activiteiten, met realistische cijfers en ambitie. We werken er naar toe om in 2016 te voldoen aan de 25% eis van CBF.

De focus ligt in dit plan op vrijwilligers (acties derden), grote gevers en nalatenschappen enerzijds en het uitbreiden van het zakelijke netwerk en het sportieve evenement Five 4 Five anderzijds.

In 2015 zijn gesprekken gevoerd over een structurele samenwerking met Zuyderland MC (voorheen Atrium en Orbis). Deze samenwerking kan nieuwe kansen bieden voor de werving, maar ook voor de besteding door een onderzoeksproject van Zuyderland MC dat in samenwerking met het Maastricht UMC+ uitgevoerd wordt te steunen. Hiermee zou het Kankeronderzoekfonds Limburg  de verbindende factor tussen de verschillende onderzoeken en de ziekenhuizen in Zuid Nederland kunnen worden.

Hierna volgt de aanpak op basis van genoemde business case.

In 2016 wordt geworven voor de volgende projecten:

 • Prof. dr. M. Weijenberg e.a.: The Limburg High-risk Colorectal Cancer cohort study.
 • Dr. L. Wieten e.a.: Natural Killer cells
 • Prof. dr. R. Beets-Tan e.a.: Non-invasive nodal staging in breast cancer patients with a   MRI of axillary lymph nodes using gadofosveset.
 • Prof. dr. Ph. Lambin e.a.: Exploiting intra tumour heterogeneity with heterogeneneous  irraddiation: a combined preclinical and clinical approach.

Activiteiten:

 • Donateurswerving en behoud
  In 2016 zetten we weer in op de werving van nieuwe donateurs voor het uitbreiden van het donateurenbestand door in-house werving in het ziekenhuis. De doelstelling dit jaar is het werven van 780 nieuwe donateurs.
  Er worden nu ongeveer 65 donateurs per week geworven (780 in totaal in het Maastricht UMC+).

  Wanneer de samenwerking met Zuyderland MC doorgaat, gaan we ervan uit dat we aldaar ook donateurs kunnen werven. Op het moment van schrijven moeten gesprekken hierover nog plaatsvinden. Concrete mogelijkheden die geboden gaan worden in Zuyderland MC in 2016 kunnen we nog niet benoemen.

  Behoud van bestaande donateurs
  Betrokkenheid van de donateur wordt verhoogd door mensen de gelegenheid te bieden artsen/onderzoekers op andere manieren te ontmoeten en een “kijkje in de keuken” van het ziekenhuis te bieden. Hierdoor zien mensen wat er met hun gift gebeurt en speelt het fonds in op de wensen van de donateur, transparantie, impact en betrokkenheid.

  Behoud geschiedt door:
 1. 3 x per jaar een nieuwsbrief (te combineren met mailing en/of geefvraag)
 2. Symposium/donateursbijeenkomst verzorgd door artsen/onderzoekers in week van Wereld Kankerdag;
 3. Uitnodigen voor evenementen/acties georganiseerd door derden.

 • Businessvrienden van Kankeronderzoekfonds Limburg
  In 2015 zijn we actief aan de slag gegaan met het vergroten van het netwerk van Business vrienden. Hiervoor is een extern bureau ingezet voor de telefonische acquisitie. De resultaten zijn positief en eind 2015 wordt gekeken hoe we verder gaan met de inzet van dit bureau.

  In overleg met het bestuur van de Business Vrienden zijn de volgende activiteiten afgesproken:

  De Businessvrienden organiseren twee bijeenkomsten per jaar in het Maastricht UMC+ Tijdens deze bijeenkomsten worden bestaande Vrienden geïnformeerd over het fonds, kunnen deelnemers netwerken, vernemen zij waar het ziekenhuis mee bezig is en wordt een onderzoeksproject toegelicht door een arts/onderzoeker gevolgd door een interessante rondleiding.
  Doelstelling is de 20 nieuwe Vrienden in 2016 en het behouden van de huidige vrienden door het bieden van een aantrekkelijk programma en voldoende gelegenheid voor netwerken. Daarnaast  organiseert  het bestuur voor de 3e keer een groot fiets-, wandel- en loop event, “Five4Five” op 28 mei 2016.

 • Major Donors
  Doel is om aan tafel te komen bij potentiele grote gevers.  Dit zullen we  samen met artsen/onderzoekers verder oppakken. Uit ervaring is gebleken dat koude acquisitie niet werkt; aanbevelingen van andere gevers helpt ons om in gesprek te komen met belangstellenden voor de onderzoeken die wij als fonds steunen.

 • Acties derden
  Gezien het groeiende aantal acties derden kunnen we de lijn doortrekken en aannemen dat het aantal actie in 2016 blijft stijgen. Acties worden aangemoedigd door testimonials.
  In de maand oktober zal extra aandacht gevraagd worden voor borstkanker. Deze maand voeren we een gerichte campagne waarbij de artsen/onderzoekers betrokken zijn. De campagne richt zich op winkeliers en horeca als actievoerders van deze campagne.

 • Schenken en nalaten
  Focus voor Schenken en nalaten ligt op naamsbekendheid en pro-actief informeren over de mogelijkheden die er zijn om KOFL op te nemen in een nalatenschap, een periodieke schenking vast te leggen of een Fonds op naam te starten. Het informeren van belangstellenden en de samenwerking met notarissen, private bankers en kanalen zoals de regiogids, notarisagenda, Dikke Blauwe etc. vormen een onderdeel hierin. Verder brengen we dit onderwerp onder de aandacht door het publiceren van testimonials.

 

 

 

 

 

 

Sluit de enquête