Voortgangsrapportage 2022

Titel onderzoek
Niet-invasieve lymfeklierstadiëring van de oksel bij borstkankerpatiënten met behulp van de hybride PET-MRI scan.

Participanten
M. Lenaerts, PhD student; F.J.G. van Amstel, PhD student; R.A.W. Ploumen, PhD student; C.M. de Mooij, PhD student; dr. T.J.A. van Nijnatten, Nucleair Radioloog i.o.; prof. dr. M.L. Smidt, Chirurg.

Doel onderzoek
In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 15.000 vrouwen borstkanker ontdekt. De behandeling van deze patiënten kan uit verschillende onderdelen bestaan, zoals een operatie, systemische therapie en radiotherapie. Door verbetering van deze behandelingen en door het vroeger ontdekken van borstkanker omwille van het landelijke bevolkingsonderzoek, is de prognose van borstkankerpatiënten de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dit heeft als gevolg dat er meer aandacht is voor bijwerkingen van de behandeling, bijvoorbeeld van de schildwachtklierprocedure. Deze operatie wordt uitgevoerd bij patiënten bij wie geen klinische verdenking is op uitzaaiingen in de oksel. De schildwachtklierprocedure is negatief bij 80% van de patiënten, wat betekent dat er in deze patiënten geen uitzaaiingen te vinden zijn, en dat de schildwachtklierprocedure eigenlijk overbodig was. De schildwachtklierprocedure kan echter wel gepaard gaan met bijwerkingen, zoals lymfoedeem, arm- en schouderpijn, een veranderd gevoel aan de binnenzijde van de bovenarm en schouderstijfheid. Als we erin slagen om lymfeklieruitzaaiingen in de oksel nauwgezet te detecteren met een niet-invasieve beeldvormende techniek, zouden we de schildwachtklierprocedure, en bijhorende bijwerkingen, in de toekomst achterwege kunnen laten.

Wat is in laatste periode gerealiseerd?
Het onderzoek ging van start met een pilotstudie van onze onderzoeksgroep met de hybride PET-MRI scanner, welke aantoonde de lymfeklieren in de oksel accuraat in beeld te kunnen brengen. • Momenteel is de grote prospectieve validatiestudie lopende in het Maastricht UMC+. In 2022 hebben er 12 patiënten deelgenomen aan de studie, waardoor er momenteel 54 patiënten gescand zijn. De resultaten zullen geanalyseerd en gepubliceerd worden zodra er 125 klinisch lymfeklier negatieve patiënten hebben meegedaan met het onderzoek. We zijn bewust van het feit dat 12 gescande patiënten op één jaar tijd weinig is. Daarom doen we er momenteel alles aan om onze strategie te verbeteren, zodat dit aantal hoger wordt in de toekomst. Ten eerste worden momenteel de laatste voorbereidingen getroffen om de studie in het Erasmus MC als multicenter uitbreiding van start te laten gaan, wat ook bevorderlijk zal zijn voor de inclusie van patiënten. Verder verwachten we in 2023, na het wegvallen van alle COVID-19 restricties, terug een forse toename in de inclusiesnelheid. De pandemie heeft een grote invloed gehad op het verloop van de studie. Daarnaast proberen we te achterhalen wat de voornaamste redenen zijn waarom patiënten beslissen om niet deel te nemen en proberen we dit op te lossen. • Dankzij deze studie is de whole-body PET-MRI scan inclusief MRI mammae nu geïmplementeerd in de dagelijkse zorg in het Maastricht UMC+. Patiënten kunnen nu één keer gescand worden voor zowel een MRI mammae als een whole-body PET-MRI, daar waar eerder twee afzonderlijke afspraken gemaakt diende te worden (één voor MRI mammae en één voor de PET-scan).

Wat zijn de plannen voor de komende periode?
Het komende jaar blijven we volop patiënten includeren in het MUMC+. We verwachten dat, nu de COVID-19 maatregelen allemaal zijn weggevallen, we een inhaalslag kunnen maken in het scannen van proefpersonen. Daarnaast zal weldra de inclusie van patiënten in het Erasmus MC worden opgestart. Dit alles om bij een positieve uitkomst van het onderzoek, de schildwachtklierprocedure niet meer uit te hoeven voeren bij klinisch lymfeklier negatieve patiënten, volgens de resultaten van de hybride PET-MRI scan. Zodoende kunnen eventuele nadelige bijwerkingen van de schildwachtklierprocedure bij deze patiënten worden vermeden.

Sluit de enquête