Longkanker

Onderzoeksresultaten 2013

Longkankeronderzoek:

Deze studie heeft als doel eventuele bijwerkingen in kaart brengen, maar we verwachten ook dat patiënten een betere kans op tumorcontrole en daarmee overleving hebben.
Prof. dr. P. Lambin

Doel van het onderzoek

Een bestralingsbehandeling (eventueel in combinatie met chemotherapie) is een belangrijk onderdeel van de zorg bij longkankerpatiënten. Door voortdurend onderzoek en technologische vooruitgang binnen het vakgebied Radiotherapie is de kwaliteit van de bestralingsbehandeling sterk toegenomen met een verbetering van de kans op overleven. MAASTRO clinic heeft daar de afgelopen jaren een grote bijdrage aan geleverd en is voornemens mede met behulp van Kankeronderzoekfonds Limburg op dit gebied voorop te blijven lopen.

Wat is in de laatste periode gerealiseerd

Vele patiënten met longkanker die naar MAASTRO clinic worden verwezen voor een bestralingsbehandeling kunnen deelnemen aan een van onze klinische studies. Samen met (inter)nationale partners wordt de “PET-boost” studie uitgevoerd, die behelst dat we een extra hoge bestralingsdosis op de hele óf op delen van de tumor geven. Deze studie heeft als doel eventuele bijwerkingen in kaart brengen, maar we verwachten ook dat patiënten een betere kans op tumorcontrole en daarmee overleving hebben. De teller van geïncludeerde patiënten staat op bijna 100. Daarnaast loopt de “Nitro-studie”. Nitroglycerine is een medicijn dat hartpatiënten soms krijgen voorgeschreven om de bloedvaten te verwijden. Echter, ook het zuurstofgehalte in een tumor kan door dit medicijn worden verhoogd. Meer zuurstof betekent beter effect van de bestraling. Aan deze studie nemen nu 28 van de beoogde 60 patiënten deel. Patiënten in beide studies krijgen extra scans vóór, gedurende en na de behandeling om het effect van de nieuwe behandeling goed te kunnen beoordelen.

Studies in patiënten suggereren dat een hoge opname van suiker in de tumor gemeten op een PET scanner voorspelt voor ongevoeligheid voor een bestralingsbehandeling. Deze hypothese onderzoeken we op dit moment ook in ratten met geïmplanteerde tumoren. De eerste resultaten wijzen in de richting dat de groeivertraging van de tumor hetzelfde is, ongeacht of de bestralingsdosis alléén in gebieden met hoge suikeropname wordt verhoogd óf in de hele tumor, waarbij de gemiddelde bestralingsdosis hetzelfde is. Nu onderzoeken we andere biologische eigenschappen van de tumor en ook opname van medicijnen voor beeld gestuurde aanpassing van de bestralingsbehandeling.

Wat zijn de plannen voor de komende periode

Scan voor zuurstofgebrek.

Eén van de bovengenoemde scans spoort zuurstofgebrek in tumoren op. We testen nu met het maken van bestralingsplannen of het van meerwaarde zou kunnen zijn de bestralingsdosis in die gebieden te verhogen.

Hartschade.

We hebben recent gevonden dat hartproblemen (hartinfarct, hartfalen) voorspellende factoren zijn voor kortademigheid na bestraling. Samen met de afdeling Cardiologie van het azM denken we na over manieren patiënten met hartaandoeningen én longkanker beter te behandelen. Elderly studie. Recent is door Alpe d’Huzes een studie voor patiënten ouder dan 75 jaar met de nietkleincellige vorm van longkanker goedgekeurd. Het doel van deze studie is het de draagkracht van deze patiënten beter te kunnen voorspelen en zo nodig de behandeling minder intensief te maken.

Bestraling en immunotherapie.

Patiënten met longkanker met een beperkt aantal uitzaaiingen hebben we naar verwachting medio 2014 een nieuwe behandeling te bieden: hoge-dosis bestraling op de uitzaaiing(en) gevolgd door een infuusbehandeling met immunotherapie.

Meerwaarde protonen.

MAASTRO clinic heeft van het Ministerie voor VWS toestemming gekregen voor het bouwen van een centrum voor een nieuwe bestralingsvorm: de protonen. Als ook de zorgverzekeraars hiervoor toestemming geven zullen we naar verwachting in 2017 de eerste patiënten al zo kunnen behandelen. Longkanker hoort onder bepaalde voorwaarden tot de indicaties voor een behandeling met protonen. Maar, het bestralen van een bewegend object (tumor in long) is niet eenvoudig. Daarom zijn we nu al bezig kennis hierin op te doen.

start, actie, kankeronderzoek, Longkanker, Limburg, geven, doneren, kanker

Geef, doneer, online, kankeronderzoek, Longkanker, Limburg, geven, doneren, kanker