Onderzoeksresultaten 2014

Doel van het onderzoek

Jaarlijks krijgen meer dan 13.000 vrouwen in Nederland de diagnose borstkanker. De behandeling bestaat vaak uit verschillende componenten zoals een operatie, radiotherapie en systemische therapie. Daardoor is de afgelopen jaren de prognose sterk verbeterd en is er steeds meer aandacht voor bijwerkingen van de behandeling, bijvoorbeeld bij de schildwachtklierprocedure. Via deze operatie identificeren we bij patiënten zonder klinische aanwijzingen voor uitzaaiingen de eerste drainerende klier. Deze klier bevat metastasen bij 25% van deze groep patiënten. De operatie kan bijwerkingen veroorzaken, zoals een stijvere schouder, een veranderd gevoel aan de binnenzijde van de bovenarm en lymfoedeem. Sommige klachten kunnen de patiënt levenslang hinderen. Het optreden van klachten is niet gerelateerd aan het al dan niet aanwezig zijn van uitzaaiingen in de schildwachtklier. Dit betekent dat patiënten klachten kunnen krijgen van een operatie, waar zij mogelijk geen winst van hadden. Zou het niet mooi zijn als we zonder operatie, bijvoorbeeld met een scan, kunnen achterhalen of er uitzaaiingen in de lymfeklieren zijn? Dan kunnen we patiënten zonder uitzaaiingen de schildwachtklierprocedure besparen.

Resultaten 2014

Eerder bleek bij een pilotstudie dat een contrast versterkte MRI scan van de axillaire lymfeklieren (met contrastmiddel gadofosveset) de lymfeklieren goed afbeeldt. Vervolgens werd met behulp van Kankeronderzoekfonds Limburg een vervolgstudie gestart om te kijken of de goede resultaten uit de pilotstudie bevestigd kunnen worden in een nieuwe groep borstkankerpatiënten. Indien deze studie namelijk bij een grote groep patiënten dezelfde overtuigende resultaten laat zien, kunnen we deze techniek in de praktijk gaan toepassen. Inmiddels zijn er 97 patiënten geïncludeerd. De eerste resultaten zijn gepresenteerd als poster op het European Breast Cancer Congress in Glasgow in maart 2014 en op de Chirurgendagen in mei 2014. Daarnaast worden de laatste voorbereidingen getroffen voor een vervolgstudie in meerdere Nederlandse ziekenhuizen, zodat de gadofosveset-versterkte MRI scan ook gebruikt kan worden om patiënten die chemotherapie vóór de operatie krijgen, een okselklieroperatie te besparen.

Toekomstplannen

Het komende jaar zal de inclusie voor de MRI axilla studie worden voltooid (tot 160 patiënten), daarna zullen resultaten geanalyseerd en gepubliceerd worden. Verder zal het vervolgproject worden opgestart (inclusief twee andere Nederlandse ziekenhuizen) waardoor in de toekomst ook vrouwen met aangetoonde lymfeklieruitzaaiingen kunnen profiteren van minder onnodige operaties. Daarnaast zullen we onderzoeken hoeveel training radiologen nodig hebben om MRI scans van de oksel-lymfeklieren met gadofosveset goed te beoordelen.

start, actie, kankeronderzoek, borstkanker, Limburg, geven, doneren, kanker

Geef, doneer, online, kankeronderzoek, borstkanker, Limburg, geven, doneren, kanker
Sluit de enquête