Onderzoeksresultaten 2020

Verbetering van de kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten door herstel van het gevoel van de gereconstrueerde borst

Participanten
Dr. Stefania Tuinder, Drs. Ennie Bijkerk, Drs. Hansje Smeele, Bjorn Jennekens, Dr. Jop Beugels, Prof. Dr. René van der Hulst

Doel onderzoek
Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten die na borstamputatie een DIEP-lapborstreconstructie ondergaan door middel van herstel van het gevoel van de gereconstrueerde borst.

Wat is in laatste periode gerealiseerd

  • Er zijn 80 patiënten geïncludeerd (68%). Hiermee lopen we zo’n 3 à 6 maanden achter op de tijdsplanning; dit is geheel te wijten aan de maatregelen in verband met de COVID-19 pandemie.
  • Er zijn vier studiepatiënten lost to follow-up geraakt doordat zij niet meer mee wilden doen. Hiermee is de follow-up rate tot nu toe 95%.
  • De eerste patiënte heeft haar vierde follow-up gevoelsmeting gehad (1,5 jaar na de operatie).
  • We hebben van de Raad van Bestuur van het MUMC+ toestemming gekregen om een nieuw en beter meetapparaat voor gevoelsmetingen te gaan gebruiken in de studie (Pressure-Specified Sensory Device™). Toestemming van de METC volgt naar verwachting deze maand nog.
  • Er is per 1 februari 2021 een nieuwe arts-onderzoeker aangenomen op dit project.

Wat zijn de plannen voor de komende periode

  • We gaan hard ons best doen om de inclusie in 2021 rond te krijgen. Dat betekent dat er dit jaar 38 patiënten moeten worden geïncludeerd. Vóór de COVID-19 pandemie werden er gemiddeld 2 tot 3 DIEP-lapborstreconstructies per week gedaan; als wij snel weer genoeg mogen opereren (in de laatste twee weken is het aantal operaties gelukkig alweer toegenomen) moet dit in de komende 11 maanden tijd (2 x 4 x 11 = 88) dus makkelijk lukken.
  • We gaan door met de follow-up metingen en blijven proberen hierbij zo min mogelijk missing data te hebben.
  • We gaan het PSSD implementeren in de studie, hetgeen betrouwbaardere meetresultaten op zal leveren.
  • In januari/februari 2022 volgt een interim-analyse van de tot dan toe verkregen studiedata om te zien of er al een effect van het zenuwherstel waarneembaar is.
Sluit de enquête