Hoofdlijnen van het beleidsplan 2019

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2019 

Eind 2018 loopt de huidige business case af. Dit vraagt om kritisch te kijken naar waar het Kankeronderzoekfonds Limburg nu staat en welke richting we de komende jaren op willen. Regionale en landelijke trends maken dat geanticipeerd moet worden op demografische verschuivingen de komende jaren. Dit heeft effect op de huidige donateursopbouw (o.a. qua leeftijd), maar ook de vijver zal kleiner worden als gevolg van deze krimp in de regio. In de zomer van 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen om te kijken hoe we tot een andere aanpak kunnen komen. Deze aanpak is in voorbereiding en zal halverwege 2019 gereed zijn. Belangrijkste aspect is dat het onderzoek en de arts/onderzoeker centraal geplaatst zullen worden in de werving. Een aanpak die meer vanuit het hart van het Maastricht UMC+ opereert en de daarbij horende (onco-) strategie.Verder wil het Kankeronderzoekfonds Limburg de samenwerking met GROW (research instituut) en het Oncologiecentrum verbeteren en meer aansluiting vinden bij de Maastro Clinic en hopen hiermee dichter bij de gever te komen die het verschil wil maken.
Alle partijen staan klaar om de verbinding aan te gaan en het Kankeronderzoekfonds Limburg als een logisch verlengstuk voor de werving te zien.
Daarnaast willen we een nieuwe doelgroep (investeerders) aantrekken door het aanbieden van businessparticipatie. Deze vorm van werven vereist specifieke kennis en voorbereiding. 

Dit plan is geschreven op basis van de Business case 2016 – 2018, omdat het opstellen van een nieuwe business case, uitgaande van een andere blik op de toekomst, meer voorbereidingstijd kost.
De focus die we de afgelopen jaren ingezet hebben, wordt in 2019 gecontinueerd. We richten ons op donateurswerving in het ziekenhuis, het ondersteunen en aansporen van acties derden en in het bijzonder op het uitbreiden van de Business Vrienden en het sportieve evenement Five4Five.In de navolgende pagina’s volgt onze aanpak voor 2019 gericht op genoemde speerpunten; te weten donateurswerving in het ziekenhuis, acties derden/vrijwilliger en de Business Vrienden en Five4Five.

Donateurswerving

De doelstelling in 2019 is het werven van 750 nieuwe donateurs.  Sinds 2019 werven wij met een “vrije” propositie. Dit heeft ertoe geleid dat de maandelijkse waarde van de nieuwe donateurs gemiddeld hoger is geworden met een stijging van € 1,95 per nieuwe donateur ten opzichte van de huidige donateurs.
Het behoud van donateurs vormt een belangrijk onderdeel in het relatiebeheer. Donateurs ontvangen een nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor bijeenkomsten waar artsen/onderzoekers informatie geven over hun onderzoeken.Ook het attenderen van donateurs op de mogelijkheid van Periodiek schenken met een fiscaal voordeel behoort tot een van de activiteiten die in 2019 voortgezet worden.

Acties derden/vrijwilligers

Ook in 2019 staan weer een aantal mooie acties gepland zoals het Navenant Aspergediner, Brunssum Kidsrun, Fights against Cancer, Limburgse Decolletés en een golftoernooi. 

Business Vrienden van het Kankeronderzoekfonds Limburg

Het bestuur van de Business Vrienden is momenteel zich aan het beraden over een nieuwe strategie. Er wordt o.a. gesproken over de groep Vrienden uitgebreid kan worden in aantal en in spreiding over de provincie.

Five4Five

In 2019 wordt Five4Five voor de 6e keer georganiseerd. Bestuur van Five4Five heeft een mooie nieuwe start- en finish plaats gevonden. Doel in 2019 is om meer actievoerders aan dit sportieve evenement te binden. Ook het aantal deelnemers moet groeien.

 Voor de volgende vijf onderzoeksprojecten wordt in 2019 geworven:

  1. G. Bos e.a.: Alloreactive NK cell therapy in breast cancer, a phase 1 study.
  2. M. Smidt e.a.: Non-invasive nodal staging in breast cancer patients with a MRI of the axilla using gadofosveset.
  3. M. Weijenberg e.a.: The Limburg High-risk Colorectal Cancer (LHCC) cohort study: integrating molecular insight and lifestyle to optimize public health and clinical practice.
  4. R. van der Hulst e.a.: Improving the quality of life of breast cancer patients by restoring the sensation of the reconstructed breast: A randomized controlled trial.
  5. K. Smits e.a.: Prognosis REnal CancEr and Detection (PRECEDE): Enhancing diagnosis and risk-stratification of renal cell carcinoma.

 

 

Sluit de enquête