Voortgangsrapportage 2021

Titel onderzoek
Niet-invasieve lymfeklierstadiëring van de oksel bij borstkankerpatiënten met behulp van de hybride PET-MRI scan.

Participanten
C.M. de Mooij, PhD Student; R.A.W. Ploumen, PhD student; dr. T.J.A. van Nijnatten, AIOS Radiologie en Nucleaire Geneeskunde; dr. M. Lobbes, Radioloog; prof. dr. M.L. Smidt, Chirurg.

Doel onderzoek
Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 15.000 vrouwen de diagnose borstkanker gesteld. De behandeling bestaat vaak uit verschillende onderdelen zoals een operatie, bestraling en systemische therapie. Door deze behandelingen en door positieve invloeden van het landelijke bevolkingsonderzoek naar borstkanker is de afgelopen jaren de prognose van borstkankerpatiënten sterk verbeterd. Als gevolg hiervan is er meer aandacht voor bijwerkingen van de operatieve behandeling, bijvoorbeeld van de schildwachtklierprocedure. Deze operatie wordt uitgevoerd bij patiënten bij wie geen klinische verdenking is op uitzaaiingen in de oksel. Echter, de schildwachtklierprocedure is in 80% van de patiënten negatief, hetgeen betekent dat er geen uitzaaiing(en) in de lymfeklier(en) gevonden wordt en de operatie dus feitelijk overbodig is. De schildwachtklierprocedure kan echter wel gepaard gaan met bijwerkingen, zoals lymfoedeem, arm- en schouderpijn, veranderd gevoel aan de binnenzijde van de bovenarm en schouderstijfheid. Momenteel is er geen beeldvormende techniek die lymfeklieruitzaaiingen in de oksel voor de operatie met zekerheid kan uitsluiten, waardoor de schildwachtklierprocedure dus (nog) niet veilig achterwege gelaten kan worden. Als we erin slagen een niet-invasieve manier, zoals een verbeterde beeldvormende techniek, te ontwikkelen om lymfeklieruitzaaiingen in de oksel uit te sluiten, dan kan de schildwachtklierprocedure veilig achterwege gelaten worden bij patiënten zonder lymfeklieruitzaaiingen.

Wat is in de laatste periode gerealiseerd?
Na een eerdere pilotstudie van onze onderzoeksgroep met de hybride PET-MRI scanner, welke aantoonde de lymfeklieren in de oksel accuraat in beeld te kunnen brengen, zijn we momenteel bezig met een grote prospectieve validatiestudie. De resultaten zullen geanalyseerd en gepubliceerd worden zodra er 125 klinisch lymfeklier negatieve patiënten hebben meegedaan met het onderzoek. Afgelopen jaar zijn we bezig geweest met het realiseren van een multicenter uitbreiding met het Erasmus MC in Rotterdam waar wij recent goedkeuring voor hebben gekregen. Dit is bevorderlijk voor de inclusie van patiënten, gezien de COVID-19 pandemie grote gevolgen heeft gehad voor de huidige studie. In 2020 en 2021 zijn door een tijdelijke geforceerde stop van de studie en afschaling van het bevolkingsonderzoek slechts 9 patiënten geïncludeerd, waardoor er nu in totaal 42 van de beoogde 125 patiënten zijn gescand.

Wat zijn de plannen voor komende periode?
Nu de METC de samenwerking met het Erasmus MC heeft goedgekeurd zal de inclusie van patiënten aldaar worden opgestart. Tegelijkertijd zal natuurlijk de inclusie in het MUMC+ blijven doorlopen en hopen wij komende periode een inhaalslag te maken in het scannen van proefpersonen. Dit alles om bij een positieve uitkomst van het onderzoek, de schildwachtklierprocedure te kunnen voorkomen bij klinisch lymfeklier negatieve patiënten, volgens de resultaten van de hybride PET-MRI scan.

Sluit de enquête