Brochure Health Foundation Limburg
ANBI publicatieplicht Fondsenwervende instellingen

Kankeronderzoekfonds Limburg is onderdeel van Health Foundation Limburg en door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam instelling Health Foundation Limburg 
RSIN/fiscaal nummer ANBI 807328194

Contactgegevens
Gaetano Martinolaan 85
6229 GS  Maastricht
Telefoonnummer 043-4077363
E-mail:info@kankeronderzoekfondslimburg.nl

Bestuur en bureau
Bestuur Health Foundation Limburg
drs. G.J.H.C.M. Peeters, voorzitter
drs. J.L.J. Habets, RC, penningmeester
mw. N.H.C.M. Panis, secretariaat

Bureau Kankeronderzoekfonds Limburg
I. Griede, directeur
M. Bourgonje, senior fondsenwerver
P. van Ballegooie, senior fondsenwerver

Beleidsadviesgroep Kankeronderzoekfonds Limburg
Prof. dr. R.R.J.W. Van der Hulst, voorzitter (Maastricht UMC+) 
Prof. dr. D. de Ruysscher (Maastricht UMC+) 
Prof. dr. M. van Engeland (Maastricht UMC+) 
Prof. dr. M. Smidt (Maastricht UMC+) 
Dr. S. Tuinder (Maastricht UMC+)
Dr. K. Smits (Maastricht UMC+)
I. Griede (Directeur Health Foundation Limburg) 
J. de Vos-Houben (Maastricht UMC+)

Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling
De stichting heeft ten doel om door structurele fondsenwerving op het gebied van de kankerbestrijding:

  1. De zichtbaarheid en reputatie van het Maastricht UMC+ te vergroten en te versterken als topinstituut in de strijd tegen kanker;
  2. Kankeronderzoek bij het Maastricht UMC+ en partner ziekenhuizen te financieren, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang van de kankerbestrijding. 

Financiële Verantwoording
Voor de financiële verantwoording download onderstaande Jaarrekeningen.

Sluit de enquête