Hoofdlijnen van het beleidsplan 2021

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2021

In alle opzichten wordt 2021 een spannend jaar. Op 1 januari 2021 is Kankeronderzoekfonds Limburg niet meer verbonden met KWF Kankerbestrijding. Dit betekent dat het Kankeronderzoekfonds Limburg zelfstandig verder gaat en zich voorbereid op een herprofilering van het fonds en het uitrollen van een nieuwe campagne waarmee we het fonds meer bekendheid willen geven in de regio.

Deze campagne wordt de paraplu waar alle activiteiten van het fonds onder gaan hangen. Het doel is om de komende jaren hiermee een aanzienlijk bedrag voor medische wetenschappelijk onderzoek op te halen voor het Maastricht UMC+.

Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen. Als gevolg van COVID 19 zal de focus meer op online activiteiten komen te liggen. Dit wordt een uitdaging, maar biedt ook mogelijkheden voor de toekomst. De wervingstechnieken die in de voorgaande jaren ingezet werden, zullen aangevuld worden met andere (digitale) technieken. Het afgelopen jaar is hier al ervaring mee opgedaan.

Het Kankeronderzoekfonds Limburg wil samenwerken met GROW, het research instituut van Maastricht University en het Oncologiecentrum van het Maastricht UMC+. Deze samenwerking wordt in 2021 verder opgepakt .

Ook is het fonds in gesprek met de ziekenhuizen VieCuri in Venlo en Catharina in Eindhoven. In 2020 is er weinig voortgang geboekt door de druk die veroorzaakt werd door COVID 19.

Donateurswerving

Aangezien het de vraag is of we in het Maastricht UMC+ donateurs kunnen werven, ligt begin van het jaar 2021 de focus op een win back campagne, die zich richt op ex-donateurs. Het behoud van donateurs blijft een belangrijk onderdeel in het relatiebeheer. Donateurs ontvangen (digitale) nieuwsbrieven, krijgen uitnodigingen voor bijeenkomsten of een interactieve live uitzending waar artsen/onderzoekers informatie geven over hun onderzoeken.

Na de implementatie van het nieuwe CRM systeem starten we met de upgrade campagne en wijzen we onze donateurs op periodiek schenken.

Acties derden

In 2021 zullen de studenten van Students Fight Cancer weer (online) acties starten. Met deze club wordt een verbinding gemaakt met een nieuwe generatie.

In 2020 zijn veel acties en evenementen afgeblazen door de beperkende corona maatregelen. We hopen dat deze acties en evenementen in 2021 wel door kunnen gaan.

Business Vrienden

In de periode vóór corona kwamen de Business Vrienden twee keer per jaar bij elkaar in het Maastricht UMC+ en kregen een kijkje in de keuken van het ziekenhuis. Deze twee bijeenkomsten konden in 2020 helaas niet doorgaan. Ondanks de beperkende maatregelen is er online aandacht besteed door het bestuur aan de leden. Het verloop binnen deze club is klein. In 2021 wordt de onderlinge verbinding o.a. geboden via een app en kunnen leden laagdrempelig met elkaar in contact komen. Het bestuur kan leden informeren via deze app. Daarnaast gaan we ervan uit dat deze club in 2021 zeker een keer bij elkaar kan komen.

Five4Five

Het sportieve evenement Five4Five staat ook dit jaar weer gepland. Afhankelijk van de mogelijkheden die toegestaan zijn, zal het evenement online of fysiek door gaan.

Belang van onderzoek

Ook in 2021 zal het team van Kankeronderzoekfonds Limburg zich samen met de artsen/onderzoekers, vrijwilligers en andere betrokkenen inspannen om geld in te zamelen voor medisch wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+. Drijvende kracht daarbij is ons geloof in en optimisme over de vooruitgang die geboekt wordt met wetenschappelijk onderzoek naar kanker, dat met de door opgehaalde gelden mede mogelijk gemaakt wordt.

Doelbesteding 2020

Kankeronderzoekfonds Limburg steunt in 2021 de onderstaande onderzoeksprojecten. Deze projecten zijn getoetst en akkoord bevonden door de Research Raad van het onderzoeksinstituut GROW van de Universiteit Maastricht.

 • Onderzoeksproject : Killercellen tegen kanker.
  Prof. dr. G. Bos, dr. M. van Gelder, dr. L. Wieten, dr. W. Germeraard

 • Onderzoeksproject: Niet-invasieve lymfeklierstadiëring van de oksel bij borstkankerpatiënten met behulp van hybride PET-MRI scan.
  S. Samiei, PhD student, R. Granzier, PhD student, dr. T. van Nijnatten, B. Goorts, PhD student,  dr. M. Lobbes, prof. dr. M.L. Smidt

 • Onderzoeksproject: De rol van voeding, voedingssupplementen en vitaminstatus bij aanhoudende vermoeidheid onder dikkedarm kanker survivors in de EnCoRe prospectieve cohortstudie.Prof. M.P. Weijenberg, dr. M.J.L. Bours, dr. J.J.L. Breedveld-Peters, dr. E.H. van Roekel, drs. J.L. Koole, mw. J. Nelissen, prof. I. Kant,  prof. M. van Engeland, dr. S.O. Breukink, dr. S. Sanduleanu, dr. M. Janssen-Heijnen, dr. J. Vogelaar, dr. M. Acquarius, dr. E. Keulen, dr. J. Stoot

 • Onderzoeksproject: Verbetering van de kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten door herstel van het gevoel van de gereconstrueerde borst.
  Prof. dr. R. van der Hulst, dr. S.M.H. Tuinder, E. Bijkerk e.a.

 • Onderzoeksproject: Het herkennen van veranderingen van het afweersysteem in patiënten met stadium III niet kleincellig longkanker die worden behandeld met gelijktijdige chemotherapie en radiotherapie en aanvullende immuuntherapie.
  Prof. dr. D. de Ruysscher, dr. L. Hendriks, prof. dr. M. Vooijs, prof. Abhishek Garg, drs. R. Vaes

 • Onderzoeksproject: Prognosis REnal CancEr and Detection (PRECEDE): Enhancing diagnosis and risk-stratification of renal cell carcinoma
  Dr. K.M. Smits, dr. J.G. van Roermund, dr. M.J. Aarts, dr. L.J. schouten, dr. E. Oosterwijk, drs. K. Lommen
Sluit de enquête