Onderzoeksresultaten 2019

Herstel van gevoel in de gereconstrueerde borst

Dr. Stefania Tuinder, Drs. Ennie Bijkerk, Drs. Hansje Smeele, Bjorn Jennekens, Dr. Jop Beugels, Prof. Dr. René van der Hulst

Doel van het onderzoek

Door betere diagnostiek en betere behandeling stijgen zowel de incidentie- als de overlevingscijfers van borstkanker. Een belangrijke bouwsteen in de behandeling van borstkanker is het amputeren van de borst. Daarnaast ondergaat een gezonde groep vrouwen een preventieve borstamputatie omdat zij genetisch een hogere kans hebben op het ontwikkelen van borstkanker. Door vroege diagnostiek en de ontdekking van genetische afwijkingen wordt de groep vrouwen die borstamputaties ondergaat steeds groter en ook steeds jonger. Hierdoor leven zij langer met de gevolgen van een borstamputatie. Om niet te hoeven ervaren hoe het is om geen borsten te hebben, ondergaat ongeveer 25% een directe reconstructie, welke in dezelfde operatie plaatsvindt als het verwijderen van de borst. Dit kan met siliconen implantaten of met eigen weefsel (autologe borstreconstructie), van bijvoorbeeld uit de buik (DIEP-lap). Het is bewezen dat een succesvolle borstreconstructie positief bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Waar het succes van een borstreconstructie voorheen vooral gebaseerd werd op de cosmetische resultaten, worden de functionele aspecten steeds belangrijker. Een van deze functionele aspecten is het gevoel in de borst, waarvan het belang benadrukt wordt door in de literatuur beschreven casus over temperatuur- en mechanische schade aan de gereconstrueerde borst, doordat de beschermende functie van de huid verloren is gegaan. Om het gevoel en de beschermende functie in de gereconstrueerde borst zo veel mogelijk te behouden of te verbeteren, kan bij een autologe borstreconstructie microchirurgisch een gevoelszenuw uit de buik aangesloten worden op een gevoelszenuw uit de borst. Recent heeft onze onderzoeksgroep met voorlopende studies aangetoond dat met het aansluiten van een gevoelszenuw het gevoel in de borst daadwerkelijk verbetert en ook zorgt voor een betere kwaliteit van leven. Echter is een groter onderzoek nodig om onze resultaten en vermoedens te bevestigen.

Wat is in de laatste periode gerealiseerd?

Daarom zijn wij in juli 2019 gestart met een loting-studie (DBR-NERVES trial), waarbij vrouwen 50% kans hebben op het krijgen van de zenuwaansluiting bij hun DIEP-lap borstreconstructie. De kracht van deze studieopzet zit hem in de loting en het dubbel-geblindeerde aspect: zowel de patiënte als de onderzoeker die de gevoelsmetingen uitvoert, weten niet of de patiënt de zenuwaansluiting heeft gehad. Dit geldt totdat de studie is afgelopen en neemt een mogelijk placebo-effect weg. In deze studie wordt gekeken naar het effect van het aansluiten van de gevoelszenuw op het gevoel van de gereconstrueerde borst en wat dit voor invloed heeft op de kwaliteit van leven van vrouwen die een borstreconstructie middels een DIEP-lap hebben ondergaan.

Wat zijn de plannen voor de komende periode?

De komende periode wordt de effectiviteit van een zenuwaansluiting bij een DIEP-lapborstreconstructie op de kwaliteit van leven onderzocht in de DBR-NERVES trial. Het onderzoek is pas net van start en zal 4 jaar duren. Als uit de DBR-NERVES trial blijkt dat de zenuwaansluiting het gevoel in de gereconstrueerde  borst en daarmee de kwaliteit van leven verbetert, kan de techniek worden aangeboden voor alle vrouwen die een borstreconstructie met eigen weefsel ondergaan. Daarnaast willen wij als groep ook graag de invloed onderzoeken op het brein: wat doet het verliezen van een borst, het reconstrueren van een borst (met en zonder zenuwaansluiting) op hersenniveau? Hiervoor is een speciale MRI-unit nodig, die gelukkig beschikbaar is in Maastricht, maar erg duur is om te gebruiken en wij dus extra financiering voor zoeken.

Sluit de enquête