Hoofdlijnen van het beleidsplan 2014

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2014

Inleiding
Trend is dat goede doelen organisaties een steeds kleinere rol gaan spelen bij de werving en meer de regisseursrol zullen gaan vervullen. Mensen bepalen zelf waar zij hun geld aan willen geven waarbij de kleinere regionale, lokale doelen steeds een belangrijkere rol zullen spelen.

Dichtbij geven wordt steeds actueler voor de gever. Hij wil weten wat er met zijn geld gebeurt.

Een grote uitdaging blijft de naamsbekendheid. In 2013 heeft het Kankeronderzoekfonds Limburg voor veel free-publicity gezorgd. De inzet van social media waaronder Facebook vergroot mede de bekendheid van het fonds. Echter niet al onze doelgroepen zitten op Facebook. Het substantieel vergroten van de naamsbekendheid vraagt veel aandacht. De potentiële gever moet ons kennen, wil hij kunnen geven! De keuze die gemaakt is om de website van het Kankeronderzoekfonds Limburg onder te brengen bij de website van Maastricht UMC+ zal mede helpen de bekendheid te vergroten.

In 2014 wordt geworven voor de volgende projecten:

 • Prof. dr. M. Weijenberg e.a.: The Limburg High-risk Colorectal Cancer cohort study.
 • Dr. L. Wieten e.a.: Natural Killer cells
 • Prof. dr. R. Beets-Tan e.a.: Non-invasive nodal staging in breast cancer patients with a MRI of axillary lymph nodes using gadofosveset.
 • Prof. dr. Ph. Lambin e.a.: Exploiting intra tumour heterogeneity with heterogeneneous irraddiation: a combined preclinical and clinical approach.

Activiteiten:

 • Donateurswerving en behoud
  Ook in 2014 wordt fors ingezet op het werven van nieuwe donateurs door in-house werving in het ziekenhuis. Doelstelling is minimaal 1000 nieuwe donateurs werven in 2014. De donateurs ontvangen drie keer per jaar een nieuwsbrief. Tevens zal er in de week van Wereld Kankerdag een publiekscongres georganiseerd worden. Daarnaast worden donateurs uitgenodigd voor evenementen/acties georganiseerd door derden.

 • Businessvrienden van Kankeronderzoekfonds
  In  2014 zullen 35 nieuwe vrienden geworven worden. Daarnaast organiseert het bestuur van de Businessvrienden een groot sportief evenement Five4Five dat in mei 2014 zal plaatsvinden.

 • Acties derden
  Acties zullen door testimonials in nieuwsbrieven, website en social media aangemoedigd worden. Wanneer de naamsbekendheid van het fonds groter wordt, zal het aantal acties toenemen. Acties kunnen ook via het Actieplatform gestart worden. Dit platform is gekoppeld aan de website.

 • Campagne
  De campagne Koffiemoment voor kanker is eind 2013 geëvalueerd worden. Op basis van het resultaat van 2013 is besloten deze campagne te laten doorlopen omdat er al een aantal acties georganiseerd gaan worden door derden.

 • Eenmalige giften
  Het netwerk van begrafenisondernemers en notarissen zal uitgebreid worden door ze te informeren over het fonds. Verder zullen er bij winkeliers en horecagelegenheden collecteboxen geplaatst worden.

 • Major donors
  Doel is om bij drie potentiële major donors aan tafel te komen. Samen met arts/onderzoekers zal dit opgepakt gaan worden.

 • Schenken en nalaten
  Eind november 2013 werd in samenwerking met het Oncologiecentrum en een notaris een informatieavond georganiseerd over geven aan een goed doel, zowel schenken bij leven als nalaten. Naast de informatie van de notaris kregen de deelnemers een presentatie over een onderzoeksproject gevolgd door een rondleiding. In het laatste kwartaal van het jaar 2014 wordt deze bijeenkomst nog een keer georganiseerd.

 

Sluit de enquête