Voortgangsrapportage 2021

Dr. Stefania Tuinder

“We are paving the way towards a new golden standard in autologous breast reconstruction, with sense and sensibility

Titel onderzoek
Verbetering van de kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten door herstel van het gevoel van de gereconstrueerde borst.

Participanten
Dr. S.M.H. Tuinder, dr. S.M.J. Van Kuijk, prof. Dr. R.R.W.J. Van der Hulst, drs. J.M. Bubberman, drs. H.P. Smeele, B. Jennekens

Doelgroep
Vrouwen van 18 jaar of ouder die een enkel- of dubbelzijdige DIEP-lap borstreconstructie ondergaan na borstamputatie voor oncologische of preventieve redenen. Vrouwen loten tussen de standaard DIEP-lap borstreconstructietechniek zonder zenuwaansluiting of met zenuwaansluiting. De verwachting is dat zenuwherstel de kwaliteit van leven na borstreconstructie significant verbetert. In totaal nemen 118 patiënten, 59 per groep, deel aan deze studie.

Doel onderzoek
Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten die na borstamputatie een DIEP-lap borstreconstructie ondergaan door middel van herstel van het gevoel van de gereconstrueerde borst.

Wat is in laatste periode gerealiseerd

  • Er zijn 117 patiënten geïncludeerd (99%). De inclusie is daarmee bijna voltooid. Door de COVID-19 pandemie hebben we ca. 7 maanden vertraging opgelopen.
  • De follow-up rate is 92%. Er zijn 9 patiëntes voortijdig uit de studie gestapt, het merendeel wegens metastasen en/of belasting van adjuvante behandelingen.
  • Op dit moment hebben 26 patiënten de studie volledig afgerond (22%).
  • We hebben toestemming gekregen van de Medisch-Ethische Toetsingscommissie om een interim analyse te gaan uitvoeren, waarmee we naar verwachting nog dit jaar een indicatie kunnen geven van de resultaten van de eerste groep patiënten die de studie volledig heeft doorlopen.

Wat zijn de plannen voor de komende periode

  • We verwachten de inclusie te voltooien in februari 2022.
  • Rekening houdend met de follow-up periode van twee jaar, verwachten we februari 2024 de studie afgerond te hebben.
  • De resultaten van de interim analyse zullen naar verwachting halverwege 2022 beschikbaar komen.
Sluit de enquête