Hoofdlijnen van het beleidsplan 2018

          

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2018 

De samenwerking tussen KWF Kankerbestrijding en Health Foundation Limburg/Maastricht UMC+ verloopt goed. Afgelopen jaar zijn goede afspraken gemaakt over de bestedingsmogelijkheden van ontvangen gelden. Op basis van maximale transparantie en verantwoorde besteding van gelden kan op regionale wijze vormgegeven worden aan de besteding.
Dit jaarplan is gemaakt op basis van de Business case 2016 – 2018. In deze business case wordt aangegeven wat het beleid voor de komende jaren op het gebied van werven en besteden is. Het beleid is gericht op het uitbreiden van bestaande activiteiten, met realistische cijfers en ambitie. In dit plan zijn de activiteiten voor 2018 opgenomen met de financiële doelstelling per activiteit.De focus die we ingezet hebben, wordt gecontinueerd in 2018. We richten ons op donateurswerving in het ziekenhuis, het ondersteunen en aansporen tot acties derden (vrijwilligers) en in het bijzonder op het uitbreiden van het zakelijk netwerk en het sportieve evenement Five4Five.
Inmiddels heeft het Kankeronderzoekfonds Limburg een aardige kring van vrijwilligers opgebouwd die zich inzetten voor diverse activiteiten. Wij waarderen hun inzet en betrokkenheid zeer. Zij helpen ons enorm bij het realiseren van onze doelstelling. 

Na jarenlang het gezicht van Kankeronderzoekfonds Limburg te zijn geweest, hebben we het zeer droevige bericht ontvangen dat Ghislaine Wilms (ons beeldmerk, onze mooie foto van moeder met dochter) veel te vroeg is overleden.Dit schokkende nieuws is voor het team van het Kankeronderzoekfonds Limburg des te meer een motivatie om gelden te werven voor belangrijk medisch wetenschappelijk onderzoek. 

In de navolgende pagina’s volgt onze aanpak op het gebied van onze speerpunten; donateurswerving in het ziekenhuis, acties derden, Business vrienden en Five4Five.

Donateurswerving

In 2018 werven we 12 weken in het hal van het Maastricht UMC+. Zonder deze werving zien we weinig spontane aanmeldingen van nieuwe donateurs, terwijl er wel donateurs opzeggen. Werven in het ziekenhuis levert de beste resultaten op gezien de omgeving waar de werving plaats vindt. De doelstelling voor 2018 is het werven van 750 nieuwe donateurs. In 2018 starten we met het flexibel giftbedrag. Uitgangspunt is dat de donateur centraal staat in de keuze van het giftbedrag en frequentie. De donateur gaat een geefrelatie aan die bij hem of haar past en die naadloos aansluit bij zijn profiel, budget en gevoel.

Behoud van bestaande donateurs is zeker zo belangrijk. De gever wil weten wat er met zijn geld gebeurt. Hij geeft het liefst dichtbij, in zijn eigen ziekenhuis, aan zijn eigen dokter.  Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd door artsen/onderzoekers. Ook ontvangt de donateur een nieuwsbrief. 

Acties derden/vrijwilligers 

Acties derden zijn erg belangrijk voor het Kankeronderzoekfonds Limburg. Wij verheugen ons op een aantal grote acties die reeds gepland staan voor 2018. Denk hierbij aan Benefietdiner Pennies from Heaven, Top Mobiel Interclassics in MECC, Navenant Aspergediner. Maar ook kleine acties worden zeer op prijs gesteld door het fonds.
Daarnaast organiseert het fonds elk jaar in de oktobermaand de campagne Limburgse Decolletés waarmee aandacht gevraagd wordt borstkanker. De campagne richt zich op winkeliers, bedrijven en horeca-ondernemers.

Business Vrienden Kankeronderzoekfonds Limburg

Het aantal leden van de Business Vrienden groeit gestaag. 
In 2018 wordt ingezet op het werven van 20 nieuwe vrienden. Verder zal de opbrengst gehaald worden uit een verhoging van het inschrijfgeld.

 Five4Five 

Dit jaar wordt voor de 5e keer het fiets-, wandel- en loopevenement  Five4Five georganiseerd. Een jubileumjaar. Alle ingrediënten zijn aanwezig om van deze sportieve happening een succesvol fondsenwervend evenement te maken. De opbrengst zal gaan naar 5 starterprojecten van jonge onderzoekers die elk € 20.000,- zullen ontvangen. 

Voor de volgende vijf onderzoeksprojecten wordt in 2018 geworven: 

 1. G. Bos e.a.: Alloreactive NK cell therapy in breast cancer, a phase 1 study.
 2. M. Smidt e.a.: Non-invasive nodal staging in breast cancer patients with a MRI of the axilla using gadofosveset.
 3. M. Weijenberg e.a.: The Limburg High-risk Colorectal Cancer (LHCC) cohort study: integrating molecular insight and lifestyle to optimize public health and clinical practice.
 4. Vanaf juli 2018: R. van der Hulst e.a.: Improving the quality of life of breast cancer patients by restoring the sensation of the reconstructed breast: A randomized controlled trial.
 5. Vanaf juli 2018: K. Smits e.a.: Prognosis REnal CancEr and Detection (PRECEDE): Enhancing diagnosis and risk-stratification of renal cell carcinoma.

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 •  

   

   

   

   

   

Sluit de enquête