Onderzoeksresultaten 2020

Prof. Dr. Dirk De Ruysscher

‘Beliefs do not change facts. Facts should change beliefs’

Het herkennen van veranderingen van het afweersysteem in patiënten met stadium III niet kleincellig longkanker die worden behandeld met gelijktijdige chemotherapie en radiotherapie en aanvullende immuuntherapie

Participanten
Prof. Dr. Dirk De Ruysscher, Dr. Lizza Hendriks, Prof. Dr. Marc Vooijs, Prof. Abhishek Garg, Drs. Rianne Vaes

Doel onderzoek
Immuuntherapie verbetert de overleving van patiënten met stadium III niet-kleincellig longkanker (NSCLC) bij toediening na chemotherapie en radiotherapie. Radiotherapie met fotonen veroorzaakt veranderingen in het afweersysteem, maar het is onbekend welke deze zijn na protonentherapie, die volstrekt andere DNA-schade veroorzaakt dan fotonen. In deze studie onderzoeken wij de immunologische veranderingen van fotonen versus protonen bestraling gevolgd door immuuntherapie in patiënten met stadium III NSCLC. Het doel is om immuun-profielen te kunnen identificeren die in de toekomst kunnen helpen bij het opzetten van individuele immunologische behandelstrategieën.

Wat is in de laatste periode gerealiseerd
In november 2019 is dit project gehonoreerd door KankerOnderzoekFonds Limburg. In het afgelopen jaar hebben wij een onderzoeksprotocol opgesteld voor het kunnen uitvoeren van deze klinische studie. Het betreft een prospectieve multicenter fase II waarbij tijdens de behandeling op vooraf vastgestelde tijdspunten bloed zal worden afgenomen bij de patiënt. Deze bloedsamples zullen in een later stadium van deze studie uitgebreid worden geanalyseerd voor het identificeren van de behandeling-geïnduceerde immuun veranderingen. In deze klinische studie zullen patiënten worden geïncludeerd bij Maastro, in het Erasmus MC (Rotterdam) en in het Catharina ziekenhuis (Eindhoven). Wij hebben onlangs goedkeuring gekregen om te kunnen starten met de inclusie van patiënten.

Plannen voor de komende periode
Wij verwachten in Q2 van 2021 te kunnen starten met de inclusie van patiënten. Parallel aan de opstartfase van deze klinische studie gaan wij het directe effect van radiotherapie op longtumor organoïden onderzoeken. Tumor organoïden zijn driedimensionale stamcelkweken waarvan de structurele en functionele eigenschappen van de oorspronkelijke tumor behouden blijven. Door deze tumor organoïden te bestralen kunnen we onderzoeken 1) welke factoren door de tumor worden uitgescheiden en 2) welke functionele effecten deze factoren hebben op immuun cellen.

Sluit de enquête