Auréus Maastricht, Jan Willem Werker

Auréus Maastricht, golf, Kankeronderzoek, Limburg, Maastricht UMC+
Cheque uitreiking Frans Dullens, Gerard Bos en Jan Willem Werker
Onderzoek is topsport op de vierkante millimeter

“Ik ken Prof. dr. Gerard Bos al enige tijd en op een bepaald moment hebben wij het idee opgevat om iets voor het Kankeronderzoekfonds Limburg te gaan organiseren. Iedereen krijgt op enig moment met de ziekte te maken, daarom had het idee een groot draagvlak binnen ons bedrijf. Hetbijzondere van Kankeronderzoekfonds Limburg is dat de geworven fondsen ten bate komen van onderzoek dat in Limburg wordt uitgevoerd. Door de regionale binding heeft dit goede doel een streepje voor.” Jan Willem Werker, werkzaam als vermogensbeheerder bij Auréus Maastricht, licht toe waarom voor het tweede achtereenvolgende jaar een Golfdag werd georganiseerd. “De reden waarom wij een evenement hebben georganiseerd, is dat wij als organisatie iets terug willen doen voor de samenleving. En dat liefst doen met een activiteit waarmee wij onze relaties kunnen ontmoeten en ook een plezier kunnen doen. Zo zijn we op het idee gekomen om voor bedrijven en andere belangstellenden een Golfdag te organiseren. Een manier om het goede doel te steunen én te netwerken met cliënten en relaties. Het kost natuurlijk veel tijd om het allemaal te organiseren, maar daar kies je voor. Je hoopt met zijn allen een zo hoog mogelijk bedrag bij elkaar te krijgen.  Cliënten stellen ons af en toe de vraag of wij een goed doel weten’. Voor vermogende mensen, vermogende families is het financieel aantrekkelijk om jaarlijks een bepaald bedrag te besteden aan een goed doel. Wij noemen dan een aantal goede doelen, waar de cliënten zelf een keuze uit kunnen maken. Uiteraard is het Kankeronderzoekfonds Limburg één van de doelen! Niet alleen omdat we het fonds goed kennen, maar vooral ook omdat we de mensen áchter het fonds kennen. Het wordt ‘mean and lean’ gerund en het Kankeronderzoekfonds Limburg heeft uitstekende connecties met het Maastricht UMC+. Dat is een belangrijk voordeel. We kunnen het zonder meer aanbevelen! Als Business Vriend van het Kankeronderzoekfonds Limburg hebben wij al tweemaal een rondleiding gehad in het Maastricht UMC+. Voorafgaande aan de eerste rondleiding werd ons tijdens een presentatie verteld waar de geworven fondsen terechtkomen, welke onderzoeken ermee worden gefinancierd en ook welke concrete resultaten worden geboekt. Naar de gevers toe is het een uitstekende verantwoording! Na de presentatie volgde een rondleiding bij de afdeling Radiologie. Hier werd ons uitgelegd hoe een patiënt wordt voorbereid voordat hij de radiotherapie, oftewel bestraling, kan ondergaan. De onderzoekers lieten ook zien welke kostbare apparatuur hiervoor wordt gebruikt. Tijdens een andere bijeenkomst van de Business Vrienden hebben wijeen rondleiding gehad door een laboratorium waar allerlei biologische onderzoeken worden gedaan om killercellen te kweken, met de bedoeling de ziekte geheel of gedeeltelijk te kunnen genezen! Je kunt er veel over praten, maar als je door zo’n laboratorium rondloopt en de apparatuur ziet, dan raakt je dat. Het maakt het allemaal tastbaar. Onderzoekers zijn een bepaald soort mensen, ze bijten zich ergens in vast. Het is topsport op de vierkante millimeter. Onderzoekstrajecten zijn lange trajecten. En onderzoekers werken naar een punt toe van succes of geen succes.Uitermate spannend!” 
Sluit de enquête