Update dec. 2015

Eerste resulaten de EnCoRe-studie

 

Dr. Encarna Gomez Garcia, Prof.dr. Manon van Engeland, Dr. Silvia Sanduleanu en Prof.dr.ir. Matty Weijenberg, arten/onderzoekers Maastricht UMC+
Dr. Encarna Gomez Garcia, Prof.dr. Manon van Engeland, Dr. Silvia Sanduleanu en Prof.dr.ir. Matty Weijenberg
De vergrijzing en verbeterde overlevingskansen van patiënten met dikkedarmkanker (oftewel colorectaalkanker) leiden wereldwijd tot een toenemend aantal overlevers van dikkedarmkanker, zogenaamde kankersurvivors. Een groot deel van deze mensen ervaart aanhoudende gezondheidsklachten die hun functioneren en kwaliteit van leven negatief beïnvloeden.

Omdat op wetenschappelijk gebied nog weinig bekend is over hoe leefstijlfactoren, zoals het eet- en beweegpatroon, het welzijn van mensen na behandeling van dikkedarmkanker beïnvloeden, is in 2012 de EnCoRe-studie - Energie voor het leven na ColoRectaalkanker - gestart, die zich specifiek richt op de invloed van leefstijl (voeding, beweging en lichaamssamenstelling) op de gezondheid van kwaliteit van leven van dikkedarmkanker survivors. De resultaten van de studie zullen meer inzicht geven in hoe leefstijlfactoren de kwaliteit van leven van personen met dikkedarmkanker beïnvloeden op zowel korte als langere termijn na de diagnose en behandeling. In de toekomst kunnen de resultaten bovendien bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe, persoonlijke leefstijlinterventies gericht op het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van leven van dikkedarmkanker survivors.

De eerste resultaten van de EnCoRe-studie zijn gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften en in het proefschrift van Eline van Roekel, die haar promotietraject onlangs met succes heeft afgerond. Dr. van Roekel heeft onderzocht of de mate van lichamelijke activiteit en lichamelijke inactiviteit (ofwel zitten en liggen gedurende de dag) gerelateerd zijn aan de kwaliteit van leven van survivors (overlevers) van dikkedarmkanker. Zij heeft deze relaties bestudeerd bij een groep survivors bij wie de diagnose dikkedarmkanker 2 tot 10 jaar geleden gesteld was. Uit de resultaten kwam naar voren dat dikkedarmkanker survivors die aangaven meer te bewegen, tegelijkertijd ook een betere kwaliteit van leven rapporteerden. 

De levenskwaliteit hing niet alleen samen met meer matig tot hoog intensief bewegen, maar los daarvan ook met meer laag intensief bewegen. Behalve de mate van lichamelijke activiteit is ook is de mate van sedentair gedrag gemeten met behulp van gegevens van bewegingsmonitors, die gedurende 7 aaneengesloten dagen door de deelnemers werden gedragen. Op basis van deze gegevens werd aangetoond dat survivors van dikkedarmkanker die overdag meer tijd zittend of liggend doorbrachten –met name in langdurige onafgebroken periodes– een slechtere kwaliteit van leven rapporteerden. Deze bevindingen laten zien dat bevorderen van licht intensieve lichamelijke activiteit en verminderen van sedentair gedrag mogelijk nieuwe aangrijpingspunten kunnen zijn voor leefstijlinterventies gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van dikkedarmkanker survivors. Vervolgonderzoek is echter nodig om deze potentiële nieuwe aangrijpingspunten voor interventies nader te bestuderen.

start, actie, kankeronderzoek, darmkanker, dikke darm, encore studie, Limburg, geven, doneren, kanker

Geef, doneer, online, kankeronderzoek, darmkanker, dikke darm, encore studie, Limburg, geven, doneren, kanker

Sluit de enquête