Longkanker

Update

Maastricht UMC+, Maastro Clinic, Longkanker, OnderzoekLongkanker onderzoeksteamLongkanker

Radiotherapie (bestraling) is een belangrijk onderdeel in de behandeling van longkanker. Deze therapie wordt, soms in combinatie met chemotherapie, vooral gebruikt bij patiënten die door de uitgebreidheid van de ziekte niet geopereerd kunnen (of willen) worden of bij patiënten in een gebrekkige lichamelijke conditie. Dankzij voortdurend onderzoek en technologische vooruitgang is de kwaliteit van radiotherapie het laatste decennium sterk toegenomen, met een verbeterde behandeluitkomst tot gevolg.

Nauwkeuriger bestralen spaart gezonde weefsels

Traditioneel worden alle gebieden binnen een tumor bestraald met eenzelfde homogene dosis. De maximale dosis die op de naburige organen en gezonde weefsels terecht mag komen, bepaalt de maximale dosis waarmee tumor en lymfeklieren bestraald kunnen worden. Sinds enkele jaren worden patiënten met longkanker standaard bestraald met IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy). Dit is een uiterst accurate bestralingstechniek die het mogelijk maakt om de tumor met een hogere dosis te bestralen en gelijktijdig de gezonde weefsels te sparen.

Hogere dosis in meest actieve deel van de tumor?

Met een PET-scan is het mogelijk zeer actieve gebieden in een tumor op te sporen. Deze gebieden zijn meestal de bron van hernieuwde tumorgroei na de bestralingsbehandeling. Er loopt een internationaal onderzoek naar verhoging van de bestralingsdosis op die gebieden - onderzoekers  uit Maastricht hebben deze studie mede

ontworpen. We hopen dat deze behandeling de vooruitzichten van patiënten met longkanker verder kan verbeteren. Patiënten die aan dit onderzoek deelnemen, ondergaan een tweede PET-scan die delen van de tumor opspoort die ongevoeliger zijn voor bestraling. Er wordt onderzocht of die gebieden gedurende de behandeling op dezelfde plaats blijven en ook of het theoretisch mogelijk is op die gebieden een hogere bestralingsdosis te geven, zonder het omliggende normale weefsel meer te belasten.

Gerichtere behandeling voor ouderen met longkanker

Onderzoek naar kanker vooral wordt gedaan bij mensen tussen de 30 en 65 jaar, is er relatief weinig bekend over oudere patiënten en bestaat er onzekerheid over de beste behandeling voor deze patiëntengroep. Binnenkort start in Maastricht een onderzoek dat bijdraagt aan gerichtere behandeling voor ouderen met longkanker. Patienten worden op fitheid getest en krijgen vervolgens een behandeling op maat aangeboden.

Wat wil de patiënt?

Onderzoekers willen patienten nadrukkelijker naar hun wensen betreffende de behandeling vragen. Met de huidige kennis kan steeds meer, maar patiënten kunnen van de steeds intensievere behandelingen ook meer bijwerkingen ondervinden. Daarom zijn er interactieve beslishulpen in ontwikkeling, waarmee patiënten en hun naasten beter inzicht krijgen in de voor- en nadelen van behandelingen. De uitkomst van de beslishulp vormt de basis van het gesprek met de arts.

start, actie, kankeronderzoek, Longkanker, Limburg, geven, doneren, kanker

Geef, doneer, online, kankeronderzoek, Longkanker, Limburg, geven, doneren, kanker