Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Brochure Health Foundation Limburg

ANBI publicatieplicht Fondsenwervende instellingen

Het Kankeronderzoekfonds Limburg is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam instelling Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg
RSIN/fiscaal nummer ANBI 850672934

Contactgegevens
Gaetano Martinolaan 85
6229 GS  Maastricht
Telefoonnummer 043-4077363
E-mail:info@kankeronderzoekfondslimburg.nl

Bestuur en bureau
Bestuur Kankeronderzoekfonds Limburg
Drs. G.J.H.C.M. Peeters, Voorzitter
Prof. dr. L.W. van Rhijn, bestuurslid 

Bureau Kankeronderzoekfonds Limburg
E. van de Ven, directeur
M. Bourgonje, senior fondsenwerver
P. van Ballegooie, senior fondsenwerver

Beleidsadviesgroep Kankeronderzoekfonds Limburg
Prof. dr. G. Bos, voorzitter (Maastricht UMC+) 
Prof. dr. D. de Ruysscher (Maastricht UMC+) 
Prof. dr. M. van Engeland (Maastricht UMC+) 
Prof. dr. M. Smidt (Maastricht UMC+) 
Prof. dr. B. Kremer (Maastricht UMC+)
Dr. S. Tuinder (Maastricht UMC+)
Dr. K. Smits (Maastricht UMC+)
E. van de Ven (Directeur Health Foundation Limburg) 
J. de Vos-Houben (Maastricht UMC+)

Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling
De stichting heeft ten doel om door structurele fondsenwerving op het gebied van de kankerbestrijding:

  1. De zichtbaarheid en reputatie van het Maastricht UMC+ te vergroten en te versterken als topinstituut in de strijd tegen kanker;
  2. Kankeronderzoek bij het Maastricht UMC+ en partner ziekenhuizen te financieren, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang van de kankerbestrijding

Beloningsbeleid
Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg heeft een onbezoldigd bestuur.

Financiële Verantwoording
Voor de financiële verantwoording download onderstaande Jaarrekeningen.

Sluit de enquête