Voortgangsrapportage 2022

Prof. dr. ir. M.P. Weijenberg

De weg naar het voorkomen en verminderen van klachten door chemotherapie start mogelijk met een betere dosering op basis van lichaamssamenstelling

Titel onderzoek
The importance of body composition for chemotherapy-induced peripheral neuropathy in colorectal cancer survivors

Participanten
Drs. N. Ribeiro Querido, Prof. dr. ir. M.P. Weijenberg, Dr. C.C.J.M. Simons, Dr. M.J.L. Bours, Dr. L. Valkenburg-van Iersel, Dr. J. de Vos-Geelen, Dr. S.O. Breukink.

Doel onderzoek
Bij mensen met dikkedarmkanker wordt onderzocht welke rol lichaamssamenstelling en genetische gevoeligheid spelen bij het ontstaan van klachten door toxiciteit, zoals perifere neuropathie (zenuwschade), als gevolg van de chemotherapie met oxaliplatin. Het onderzoek is ingebed in een prospectieve cohortstudie in Limburg: de EnCoRe-studie (Energie voor het leven na ColoRectaalkanker).

Wat is in de afgelopen periode gerealiseerd?
Uit een eerste exploratie van de gegevens blijkt dat patiënten die met oxaliplatin zijn behandeld aanzienlijk meer neuropathieklachten ervaren 6 weken na afloop van therapie ten opzichte van patiënten die een andere vorm van chemotherapie of geen chemotherapie kregen.
Sinds de start van het project in juni 2022 hebben we gewerkt aan het verzamelen van gedetailleerde data over chemotherapie uit patiëntendossiers, waaronder informatie over doseringen en toxiciteit. In samenwerking met MEMIC (centrum voor data- en informatiemanagement van de FHML van Maastricht University) hebben we de dataverzameling en -invoer geoptimaliseerd. Om diverse parameters van lichaamssamenstelling te kunnen bepalen, verzamelen we tevens CT-scans die gemaakt zijn bij diagnose uit de patiëntendossiers. Hierbij werken we samen met DataHub om de digitale scans veilig te verzamelen en op te slaan. Inmiddels zijn alle scans verzameld van patiënten die in het MUMC+ zijn behandeld. De volgende stap is het inkleuren van de CT-scans om verschillende parameters van spier- en vetweefsel te bepalen. We onderzoeken momenteel de validiteit van een geautomatiseerde methode voor het inkleuren van CT-scans ten opzichte van een handmatige kleuring. Een geautomatiseerde aanpak kan de kwaliteit van de kleuring waarborgen en veel tijd en kosten sparen, ook wanneer dit in de toekomst naar de kliniek kan worden gebracht. Om de genetische gevoeligheid voor toxiciteit vast te stellen, zijn de DNA-isolatie en genotypering van bloedmonsters van 709 deelnemers uit de EnCoRe-studie uitbesteed aan de Human Genomics Facility (HuGe-F) van het Erasmus Medisch Centrum.

Wat zijn de plannen voor de komende periode?
We zullen de verzameling van behandelgegevens over chemotherapie en toxiciteit en de verzameling van CT-scans in VieCuri en Zuyderland afronden. De validatiestudie van de automatische CT-scan kleurmethode zal worden uitgevoerd. Hierna zullen alle CT-scans van de met oxaliplatin behandelde patiënten worden geanalyseerd. We verwachten in het voorjaar tevens de genotyperingsdata te ontvangen, welke we daarna kunnen gaan analyseren. Tot slot zullen we de komende periode deelnemen aan fondsenwervende activiteiten van KOFL, zoals WalktosurVIEeve en Five4Five.

Sluit de enquête