Onderzoeksresultaten 2017

The role of diet, dietary supplements and vitamin status in persistent fatigue in colorectal cancer survivors within the EnCoRe prospective cohort study (00005739)

Participanten:
Prof. M.P. Weijenberg, Dr. M.J.L. Bours, Dr. J.J.L. Breedveld-Peters, Dr. E.H. van Roekel, Drs. J.L. Koole, Mw. J. Nelissen, Prof. I. Kant, Prof. M. van Engeland, Dr. S.O. Breukink, Dr. S. Sanduleanu, Dr. M. Janssen-Heijnen, Dr. J. Vogelaar, Dr. M. Acquarius, Dr. E. Keulen, Dr. J. Stoot

Doel van het onderzoek
Het onderzoek heeft tot doel het onderzoeken van de longitudinale associatie tussen vitaminen en supplementen en vermoeidheid bij overlevers van dikkedarmkanker. In dit onderzoek bestuderen we het supplementgebruik, de inname van vitamines D en B uit zowel de voeding als supplementen en de vitaminestatus in het bloed, en hoe deze factoren samenhangen met vermoeidheidsklachten tot 5 jaar na afloop van de behandeling van dikkedarmkanker. Het onderzoek is ingebed in de ‘Energy for Life after ColoRectal Cancer’ (EnCoRe)-studie, een prospectieve cohortstudie in Limburg.

Wat is in laatste periode gerealiseerd?
Door de subsidie is het voor ons mogelijk geweest het cohort afgelopen jaar uit te breiden met 96 nieuwe deelnemers waardoor het totale aantal dikkedarmkanker patiënten dat deelneemt aan de EnCoRe-studie nu op 456 ligt.
Om de geplande analyses met betrekking tot het gebruik van voedingssupplementen te kunnen uitvoeren is het afgelopen jaar een nieuwe database gebouwd. Voorlopige resultaten laten zien dat ongeveer 40% van de deelnemers supplementen gebruikt, zowel direct na afloop als twee jaar na de behandeling. Bijna een kwart van de mensen gebruikt supplementen gedurende de hele follow-up periode en ongeveer 35% van de mensen gebruikt helemaal geen supplementen in deze periode. Voor een kwart van de mensen is het supplementgebruik wisselend. Er worden veel verschillende typen supplementen gebruikt, zoals multivitaminen, calcium en vitamine D en B supplementen, en kruidenpreparaten. We zullen de komende tijd verder onderzoeken of en hoe het supplementgebruik samenhangt met vermoeidheidsklachten.
Een belangrijke mijlpaal van de afgelopen periode was het verzamelen van 100 extra voedselfrequentievragenlijsten ten behoeve van een validatiestudie. De voedingsinname uit de voedselfrequentievragenlijst zal worden vergeleken met die uit de voedingsdagboekjes. Door de voedingsinnames van deze twee methoden te vergelijken krijgen we belangrijk inzicht in de kwaliteit en betrouwbaarheid van de voedselfrequentievragenlijst ten opzichte van de voedingsdagboekjes.
Er is het afgelopen jaar gewerkt aan de harmonisatie van de onderzoeksgegevens van internationale samenwerkingspartners uit Wageningen, Oostenrijk, Duitsland en de VS. Het samenvoegen van de gegevens van verschillende onderzoeken geeft een meer omvangrijke onderzoekspopulatie waardoor we meer studieresultaten kunnen genereren.

Wat zijn de plannen voor de komende periode?
Het komende jaar streven we ernaar weer ongeveer 100 nieuwe patiënten te includeren om het cohort verder uit te breiden. Ook gaan we door met de follow-up van de huidige deelnemers. De resultaten van de analyses over supplementgebruik en vermoeidheid zullen worden afgerond en aangeboden ter publicatie. Vervolgens zal de validatiestudie starten. Nieuwe analyses zullen starten voor foliumzuur en andere B vitaminen in relatie tot kwaliteit van leven in het kader van het internationale project. Tot slot gaan het komende jaar door met onze activiteiten in het kader van de fondsenwerving van KOFL, bijvoorbeeld voor de promotie van Five4Five.
Quote van de onderzoeker: Een groot deel van de mensen met darmkanker gebruikt supplementen. Zolang we nog niet weten of dit gunstige of ongunstige effecten heeft op de gezondheid en kwaliteit van leven, is onderzoek zoals de EnCoRe-studie van groot belang.

Sluit de enquête