Onderzoeksresultaten 2016

 • The Limburg High-risk Colorectal Cancer (LHCC) cohort study: integrating molecular insight and lifestyle to optimize public health and clinical practice (00005739) 

  Participanten:
  Prof. dr. ir. M.P. Weijenberg, Dr. E. Gómez García, Dr. S. Sanduleanu, Prof. dr. M. van Engeland, Dr. J.J.L. Breedveld-Peters en Dr. M.J.L. Bours.

  Doel van het onderzoek
  Het onderzoek heeft als doel het identificeren van leefstijlfactoren die de kwaliteit van leven en prognose van patiënten met dikkedarmkanker beïnvloeden. Het onderzoek is ingebed in een prospectieve cohortstudie in Limburg: de ‘Energy for Life after ColoRectal Cancer’ (EnCoRe)-studie. De kennis uit deze studie zal bijdragen aan de ontwikkeling van op maat toegesneden interventies voor dikkedarmkanker survivors, ter verbetering van hun prognose en kwaliteit van leven.

   Wat is in laatste periode gerealiseerd?
  Er zijn tot op heden 354 dikkedarmkanker patiënten geïncludeerd in de EnCoRe-studie, met een respons van 46% bij inclusie en een gemiddelde respons van 94% bij de vier vervolgmetingen na de behandeling. Nieuwe resultaten van onze studie lieten zien dat dikkedarmkanker survivors zich matig houden aan de aanbevelingen voor leefstijlfactoren, zoals voeding en beweging, van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF) gericht op het voorkomen van kanker. Een aantal opvallende bevindingen waren dat bijna alle survivors rood vlees gebruikten en de helft van de deelnemers had onvoldoende beweging. Survivors die meer voldeden aan de aanbevelingen rapporteerden een beter lichamelijk functioneren en minder vermoeidheid 2 tot 10 jaar na de diagnose. Verder hebben we verschillende maten van lichaamssamenstelling onderzocht, zoals lichaamsgewicht, spiermassa/-kracht en vetpercentage, omdat  deze nauw gerelateerd zijn aan leefstijl (voeding en beweging). Personen met een hogere handknijpkracht (een maat voor spierkracht en -massa) bleken 2 tot 10 jaar na de diagnose dikkedarmkanker een betere kwaliteit van leven en minder vermoeidheid te ervaren. Andere maten van lichaamssamenstelling hingen niet samen met kwaliteit van leven. In het kader van onze internationale samenwerkingen hebben we in het bloed van de deelnemers bepalingen laten verrichten van vitamine D, B-vitaminen en inflammatoire markers, en allerlei metabolieten zoals lipiden en aminozuren  (door middel van metabolomics). De relaties van deze bloedparameters met leefstijlfactoren, kwaliteit van leven en prognose zullen worden onderzocht en de eerste resultaten daarvan worden het komende jaar verwacht. Verder zijn er twee nieuwe subsidieaanvragen voorbereid en gehonoreerd (WCRF en Universiteitsfonds Limburg (SWOL)). Met deze subsidies zijn wij voornemens om vermoeidheid bij dikkedarmkanker survivors biologisch beter te begrijpen, in het bijzonder de relatie tussen sedentair gedrag (veel zitten) en vermoeidheid. Wij gaan dit doen door enerzijds te kijken of we verschillen kunnen vinden in parameters die bepaald zijn door middel van MRI scans van het brein tussen langdurig vermoeide en niet-vermoeide survivors, en anderzijds door metabolieten gemeten in het bloed te relateren aan zowel het verloop van sedentair gedrag als vermoeidheid gedurende de jaren na afloop van behandeling.

   

  Wat zijn de plannen voor de komende periode?
  Naast de verwerking van de data voor alle lopende projecten waarbij de EnCoRe-studie betrokken is,  zijn er plannen om subsidies aan te vragen om te bestuderen of afwijkingen van het slaap-waak ritme samenhangen met vermoeidheid in dikkedarmkanker survivors en of metabolieten in het bloed kunnen voorspellen welke patiënten na afloop van therapie blijvend vermoeid zullen zijn.

Sluit de enquête