Onderzoeksresultaten 2015

Matty Weijenberg, dikke darmkanker, onderzoek, Maastricht UMC+, EnCoRe studie, Kankeronderzoekfonds, Limburg, Manon van Engeland
Onderzoeksleider Prof. dr. ir. Matty Weijenberg
Doel van het onderzoek

Het onderzoek wil leefstijlfactoren identificeren die de kwaliteit van leven en prognose van patiënten met dikkedarmkanker beïnvloeden. Het onderzoek is ingebed in een prospectieve cohortstudie in Limburg: de ‘Energy for Life after ColoRectal Cancer’ (EnCoRe)-studie. De kennis uit deze studie zal bijdragen aan de ontwikkeling van op maat toegesneden interventies voor dikkedarmkanker survivors, ter verbetering van hun prognose en kwaliteit van leven.

Wat is in verslagperiode gerealiseerd

Er zijn tot op heden 278 dikkedarmkanker patiënten geïncludeerd in de EnCoRe-studie, met een respons van 50% bij inclusie en een gemiddelde respons van 93% bij de vier vervolgmetingen na de behandeling. Het cross-sectionele deel van de studie is afgerond en de eerste resultaten al deels gepubliceerd o.a. in het proefschrift van Eline van Roekel getiteld Energy for life after colorectal cancer: Associations of physical activity and sedentary behavior with quality of life in colorectal cancer survivors dat zij op 15 december 2015 heeft verdedigd. De resultaten laten zien dat licht intensieve lichamelijke activiteit en langdurig sedentair gedrag potentiële nieuwe aangrijpingspunten zouden kunnen zijn voor leefstijlinterventies gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van dikkedarmkanker survivors. Weinig survivors (21%) rapporteren dat ze leefstijladviezen hebben ontvangen, en het genieten van voeding en beweging in dezelfde mate als voor de diagnose is gunstig gerelateerd met kwaliteit van leven. Als een eerste stap richting de ontwikkeling van een prognostisch predictiemodel voor kwaliteit van leven is een systematische review geaccepteerd voor publicatie waarin biopsychosociale factoren geassocieerd met kwaliteit van leven van dikkedarmkanker survivors uiteengezet zijn. Er gaat nu ook een onderzoek naar naar leefstijlpatronen en prognose en comorbiditeiten bij dikkedarmkanker survivors in samenwerking met Wageningen Universiteit starten. De samenwerking is bijzonder versnellend want die maakt het mogelijk om sommige vraagstellingen met verenigde krachten 5 tot 10 jaar eerder te beantwoorden. Er lopen samenwerkingen met gebruik van de EnCoRedata op het gebied van B-vitaminen, vitamine D en lichaamssamenstelling. Tot slot zullen data van de EnCoRestudie worden gebruikt voor de uitvoering van een nieuw Maastricht UMC+ project naar de ontwikkeling van een predictiemodel voor de prognose van vroege stadium dikkedarmkanker met behulp van klinisch-pathologische, genetische- en imaging massa spectrometrische kenmerken van de tumor.

Wat zijn de plannen voor de komende periode

Naast de verwerking van de data voor alle lopende projecten waarbij de EnCoRe-studie betrokken is (zes in totaal), zijn er plannen om de relatie tussen sedentair gedrag en vermoeidheid nader moleculair te onderzoeken met behulp van metabolomics. Verder zijn wij geïnteresseerd in hoe leefstijlpatronen gerelateerd zijn aan verschillende aspecten van kwaliteit van leven en prognose.

Sluit de enquête