GROW

GROW-School for Oncology and Reproduction is een van de onderzoeksscholen van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van Maastricht University, en is opgericht in 1999.

GROW houdt zich bezig met onderzoek op het gebied van kanker en reproductieve geneeskunde, en doet dit in nauwe samenwerking met artsen in het Maastricht UMC+ en het regionale netwerk.

Het kankeronderzoek richt zich op preventie, het verbeteren van diagnostiek en behandeling van kanker, en de kwaliteit van leven na de behandeling. GROW onderzoekers streven ernaar de onderzoeksresultaten zo snel mogelijk te implementeren in de patiëntenzorg.

Tevens wordt er onderwijs verzorgd voor studenten Biomedische wetenschappen en Geneeskunde en worden jonge onderzoekers opgeleid tot zelfstandige en kritische wetenschappers.

GROW wordt elke zes jaar gevisiteerd en onafhankelijk beoordeeld. De review commissie, die bestaat uit internationale experts, evalueert de kwaliteit en relevantie van de onderzoeksprogramma’s binnen GROW.

GROW is nauw betrokken bij het Kankeronderzoekfonds Limburg: de onderzoeksprojecten die door het Kankeronderzoekfonds Limburg worden ondersteund, worden beoordeeld door externe experts en de GROW research raad. Tevens participeren GROW onderzoekers in fondsenwervende activiteiten  georganiseerd door KOFL.

Voor meer informatie klik hier. 

Sluit de enquête