Onderzoeksresultaten 2018

The role of diet, dietary supplements and vitamin status in persistent fatigue incolorectal cancer survivors within the EnCoRe prospective cohort study 

Participanten: Prof. M.P. Weijenberg, Dr. M.J.L. Bours, Dr. J.J.L. Breedveld-Peters, Dr. E.H. vanRoekel, Drs. J.L. Koole, Mw. J. Nelissen, Prof. I. Kant, Prof. M. van Engeland, Dr. S.O. Breukink, Dr. S. Sanduleanu, Dr. M. Janssen-Heijnen, Dr. J. Vogelaar, Dr. M. Aquarius, Dr. E. Keulen, Dr. J. Stoot

Doel van het onderzoek

Het onderzoek richt zich op de longitudinale relatie tussen vitaminen en klachten die de kwaliteit van leven van dikkedarmkankerpatiënten kunnen verminderen. Er wordt gekeken naar het gebruik van voedingssupplementen, de vitamine-inname via de voeding en bloedwaardes van vitamine B en D, en hoe deze tot 2 jaar na de behandeling gerelateerd zijn aan specifieke klachten zoals vermoeidheid. Het onderzoek maakt deel uit van de EnCoRe-studie, een prospectieve cohortstudie in Limburg, en maakt daarnaast ook gebruik van internationaal verzamelde gegevens van overlevers van dikkedarmkanker in andere landen.

Wat is in laatste periode gerealiseerd?

In het afgelopen jaar heeft de EnCoRe-studie de mijlpaal van 500 deelnemers bereikt. Er zijn 72 nieuwe dikkedarmkankerpatiënten geïncludeerd en in totaal nemen er nu 533 mensen deel aan de studie.

De analyses met betrekking tot het gebruik van voedingssupplementen zijn afgerond en de resultaten zijn gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30770120). De belangrijkste bevindingen waren dat er geen verband lijkt te zijn tussen het gebruik van supplementen en vermoeidheidsklachten in deze populatie van mensen die dikkedarmkanker hebben gehad. Hoewel een aanzienlijk deel (40%) van de deelnemers supplementen gebruikt, zien we op basis van onze resultaten geen reden om aan te nemen dat het gebruik van supplementen gunstig is om vermoeidheidsklachten tegen te gaan. Het lijkt er daarentegen op dat mensen supplementen gaan gebruiken als gevolg van de vermoeidheid, dus om klachten tegen te gaan.

Verder zijn in 2018 de gegevens van 100 extra verzamelde voedselfrequentievragenlijsten vergeleken met de gegevens van 7-daagse voedingsdagboekjes. Dit zijn twee verschillende methoden om voedingsgegevens te verzamelen en door ze te vergelijken kunnen we conclusies trekken over de betrouwbaarheid van de voedingsfrequentievragenlijst die we in onze studie gebruiken. De resultaten lieten voor het merendeel van de nutriënten en productgroepen goede overeenkomsten zien en zullen in het begin van 2019 ter publicatie worden aangeboden aan een wetenschappelijk tijdschrift.

Wat zijn de plannen voor de komende periode?

In het komende jaar worden de inclusie van nieuwe deelnemers en het opvolgen van huidige deelnemers van de EnCoRe-studie gecontinueerd. Er zal worden gestart met het onderzoeken van de relatie tussen de vitamine D status in het bloed en klachten van vermoeidheid en depressie bij deelnemers van de EnCoRe-studie. Daarnaast zal er een database gemaakt worden om de gezamenlijke gegevens van de EnCoRe-studie en de andere internationale studies samen te kunnen analyseren. Deze analyses worden gericht op de inname en status van foliumzuur en andere B-vitaminen in het bloed en verschillende uitkomsten van kwaliteit van leven. Ook zullen we het komende jaar de activiteiten van KOFL actief blijven steunen.

Sluit de enquête