Onderzoeken

Longkanker

Longkankeronderzoek 

Longkanker is een ziekte die in Nederland per jaar bij ongeveer 11.000 mensen wordt vastgesteld en - na prostaatkanker - de meest voor komende kankersoort is bij mannen. De laatste jaren komt longkanker ook steeds vaker bij vrouwen voor, terwijl het aantal mannen met longkanker iets daalt. Wél is longkanker de belangrijkste oorzaak voor overlijden  ten gevolge van kanker.

Kwaliteit radiotherapie wordt steeds beter 

Radiotherapie (bestraling) is een belangrijke behandeling in de aanpak van longkanker. Deze therapie wordt, al dan niet in combinatie met chemotherapie, vooral gebruikt bij patiënten die door een gebrekkige lichamelijke conditie of door de uitgebreidheid van de ziekte niet geopereerd kunnen (of willen) worden. Dankzij voortdurend onderzoek en technologische vooruitgang is de kwaliteit van radiotherapie het laatste decennium sterk toegenomen.

Nauwkeuriger bestralen spaart gezonde weefsels 

Traditioneel worden alle kwaadaardige gebieden bestraald met eenzelfde homogene dosis. Hierbij bepaalt de maximale dosis die op de naburige organen en gezonde weefsels mag terechtkomen, de maximale dosis waarmee tumor en lymfeklieren bestraald mogen worden. Sinds enkele jaren worden patiënten met een longcarcinoom standaard bestraald met IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy). Dit is een speciale, uiterst accurate bestralingstechniek die het beter mogelijk maakt om gezonde weefsels te sparen en tumoren nauwkeuriger en met een hogere dosis te bestralen. 

Hogere dosis in meest actieve deel van de tumor? 

Een nieuwe, in Maastricht ontwikkelde, biomarker maakt het mogelijk om het vermoedelijk meest agressieve deel van de tumor op te sporen. Onderzoek toont aan dat in het tumorgebied de ziekte het vaakst terugkomt. Onderzoekers willen de bestralingsdosis precies op dat deel van de tumor verder verhogen, zonder de maximale dosis voor de normale weefsels te overschrijden.

Hogere dosis in delen van de tumor met lage concentratie van medicatie? 

Middels een zogenaamde PET scan is te bekijken hoe medicatie in het lichaam en de tumor wordt opgenomen. Soms blijkt dat de medicatieopname in de tumor slechts heel laag of nihil is, of dat de opname door de tumor heel wisselend is. Onderzoekers willen achterhalen of een hogere bestralingsdosis in die delen van de tumor met een lage medicatieconcentratie zinvol is. Dit concept zal eerst worden getest met proefdieren en vervolgens met echte patiënten in het kader van klinische studies.

Lagere dosis in delen van de gezonde long die meer gevoelig zijn? 

In Maastricht hebben onderzoekers ontdekt dat de stralingsgevoeligheid van een gezonde long niet overal uniform is. Zo vertonen bepaalde delen van een normale long soms symptomen van ontsteking en zijn daardoor gevoeliger voor bestraling. De onderzoekers hebben een nieuw concept ontwikkeld, Biological Avoidance Volume, waarmee het volume van een gezonde long die gevoeliger is en die liever niet wordt bestraald, wordt bespaard van bestralingsbundels. Dit concept zal eerst worden getest met “virtuele” patiënten en vervolgens met echte patiënten in het kader van klinische studies.

WAAROM DIT ONDERZOEK UW STEUN VERDIENT ...
Belangrijk 

Bestraling wordt al dan niet in combinatie met chemotherapie gebruikt bij het merendeel van de patiënten die door een gebrekkige lichamelijke conditie of door de uitgebreidheid van de ziekte niet geopereerd kunnen of willen worden. Dankzij voortdurend onderzoek en toenemende technologische vooruitgang is de kwaliteit van de radiotherapie het laatste decennium sterk toegenomen, vooral door de mogelijkheid om op een veilige en verdraaglijke manier de bestralingsdosis op te voeren. Dit heeft de prognose van patiënten met stadium I-III niet-kleincellige longkanker in Limburg verbeterd.

Resultaten

Het onderzoek heeft als doel de kans op lokale controle van de longtumor met 15% (gemeten 1 jaar na behandeling) en de overleving van de behandelde patiënten (gemeten 2 jaar na behandeling) met 12 % te verhogen. 


Geef, doneer, online, kankeronderzoek, Longkanker, Limburg, geven, doneren, kanker