Onderzoeken

GROW

GROW GROW

GROW is verantwoordelijk voor onderzoek en opleiding van wetenschappers in de oncologie, en houdt zich bezig met kankeronderzoek en ontwikkelingsbiologie, met een sterke koppeling aan patiëntenzorg. Ook onderwijs aan masterstudenten en jonge onderzoekers is een belangrijk onderdeel van het werk van GROW. Daarnaast is GROW nauw betrokken bij het Kankeronderzoekfonds Limburg: de onderzoeksprojecten die door het Kankeronderzoekfonds Limburg worden ondersteund, worden vooraf beoordeeld en geselecteerd door GROW en daarna getoetst door de Research Raad.

Met de erkenning door de Koninklijke Nederlands Akademie van Wetenschappen (KNAW) werd GROW, de School voor Oncologie en Ontwikkelingsbiologie, onlangs gevisiteerd door een internationale externe wetenschappelijke commissie. Dit gebeurt dit een keer in de zes jaar. De commissieleden hebben de ver­schillende onderzoeksprogramma’s binnen GROW nauwkeurig tegen het licht gehou­den. Het werk van GROW werd over de hele lijn, ook wat betreft onderwijs, als ‘zeer goed tot excellent’ beoordeeld.

“Ons onderzoek op het gebied van bijvoorbeeld radiotherapie en epidemiologie is wereldtop”, aldus wetenschappelijk directeur Prof. dr. Manon van Engeland. “Na zich vooraf uitgebreid ingelezen te hebben, kwamen de leden van de commis­sie, experts op hun vakgebied, hier een aantal dagen rondkijken. Ze hebben met alle geledingen binnen de school gepraat, van jonge onderzoekers tot de directie en bestuur van het Maastricht UMC+. “Als je zo jarenlang aan het werk bent”, zegt Prof. dr. Manon van Engeland, “gaan sommige onderzoeken heel goed, andere misschien wat minder. Dat weet je zelf natuurlijk ook wel, maar als zo’n externe commissie van experts het vaststelt, geeft je dat extra houvast om bepaalde onderzoekslijnen bij te sturen.”

Voor meer informatie klik hier.