Organisatie

Bestuur en bureau

Bestuur Kankeronderzoekfonds Limburg
Drs. G.J.H.C.M. Peeters, voorzitter
• R. Kamphuis, penningmeester
• Prof.  dr. L.W. van Rhijn, bestuurslid
• N. Feller, bestuurslid

Bureau Kankeronderzoekfonds Limburg
• E. van de Ven, manager bureau
• C. Boyer, coördinator Samenwerkingen bij KWF  Kankerbestrijding
• M. Bourgonje, senior fondsenwerver
• P. van Ballegooie, senior fondsenwerver

Beleidsadviesgroep Kankeronderzoekfonds Limburg 
• Prof. Dr. G. Bos, voorzitter (Maastricht UMC+) 
• Prof. Dr. M. van Engeland (Maastricht UMC+) 
• Dr. M. Smidt (Maastricht UMC+) 
• Prof. Dr. B. Kremer (Maastricht UMC+)
• E. van de Ven (Manager bureau) 

• C. Boyer (Coördinator Samenwerkingen bij KWF)
• J. de Vos-Houben (Maastricht UMC+) 
• C. Curfs (Maastricht UMC+)