Organisatie

Bestuur en bureau

Bestuur Kankeronderzoekfonds Limburg
• Drs. M.T. Rudolphie MBA, voorzitter
Drs. G.J.H.C.M. Peeters, secretaris
• R. Kamphuis, penningmeester
• Prof. dr. M.P. van Dieijen-Visser, bestuurslid
• J.W. Forch, bestuurslid

Bureau Kankeronderzoekfonds Limburg
• E. van de Ven, manager bureau
• C. Boyen, coördinator Samenwerkingen bij KWF  Kankerbestrijding
• M. Bourgonje, fondsenwerver
• P. van Ballegooie, fondsenwerver

Beleidsadviesgroep Kankeronderzoekfonds Limburg
• Prof. Dr. G. Bos, voorzitter (Maastricht UMC+)
• Prof. Dr. M. van Engeland (Maastricht UMC+)
• Dr. M. Smidt (Maastricht UMC+)
• Prof. Dr. Ph. Lambin (Maastricht UMC+)
• Prof. Dr. F. Ramaekers (Maastricht UMC+)
• Dr. A. van Bodegraven (Maastricht UMC+)
• Drs. W. Savelberg (Maastricht UMC+)
• E. van de Ven (Manager bureau) 
• C. Boyen (Coördinator Samenwerkingen bij KWF Kankerbestrijding)