Organisatie

Bestuur en bureau

Bestuur Kankeronderzoekfonds Limburg
Drs. G.J.H.C.M. Peeters, secretaris
• R. Kamphuis, penningmeester
• Prof.  dr. L.W. van Rhijn, bestuurslid
• J.W. Forch, bestuurslid

Bureau Kankeronderzoekfonds Limburg
• E. van de Ven, manager bureau
• C. Boyer, coördinator Samenwerkingen bij KWF  Kankerbestrijding
• M. Bourgonje, senior fondsenwerver
• P. van Ballegooie, fondsenwerver

Beleidsadviesgroep Kankeronderzoekfonds Limburg
• Prof. Dr. G. Bos, voorzitter (Maastricht UMC+)
• Prof. Dr. M. van Engeland (Maastricht UMC+)
• Dr. M. Smidt (Maastricht UMC+)
• Dr. A. van Bodegraven (Maastricht UMC+)
• E. van de Ven (Manager bureau) 
• C. Boyer(Coördinator Samenwerkingen bij KWF Kankerbestrijding)