Organisatie

ANBI

Naam instelling Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg
RSIN/fiscaal nummer ANBI 850672934

Contactgegevens

Gaetano Martinolaan 85
6229 GS  Maastricht

Telefoonnummer 043-4077363
E-mail:// info@kankeronderzoekfondslimburg.nl

Bestuur en bureau

Bestuur Kankeronderzoekfonds Limburg
Drs. G.J.H.C.M. Peeters, secretaris
• R. Kamphuis, penningmeester
Prof.  dr. L.W. van Rhijn, bestuurslid 
• N. Feller, bestuurslid

Bureau Kankeronderzoekfonds Limburg
• E. van de Ven, manager bureau
• C. Boyer, coördinator Samenwerkingen bij KWF
• M. Bourgonje, senior fondsenwerver
• P. van Ballegooie, fondsenwerver

Beleidsadviesgroep Kankeronderzoekfonds Limburg
• Prof. Dr. G. Bos, voorzitter (Maastricht UMC+) 
• Prof. Dr. M. van Engeland (Maastricht UMC+) 
• Dr. M. Smidt (Maastricht UMC+) 
• Prof. Dr. B. Kremer(Maastricht UMC+)
• E. van de Ven (Manager bureau) 

• C. Boyer (Coördinator Samenwerkingen bij KWF)
• J. de Vos-Houben (Maastricht UMC+) 
• C. Curfs (Maastricht UMC+) 

 

Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling

De stichting heeft ten doel om door structurele gezamenlijke fondsenwerving door Oprichters op het gebied van de kankerbestrijding:

  1. Substantieel meer middelen te verwerven dan zij op eigen kracht kunnen realiseren, primair door nieuwe doelgroepen te bereiken, uitbreiding van de bestaande doelgroepen, nieuwe relaties te ontwikkelen en zo meer mensen te betrekken bij de strijd tegen kanker;
  2. De zichtbaarheid en reputatie van zowel het KWF als het Maastricht UMC+ te vergroten en versterken als topinstituten in de strijd tegen kanker;
  3. In beginsel, maar niet op voorhand uitsluitend kankeronderzoek bij het Maastricht UMC+ te financieren, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang van de kankerbestrijding.
Beloningsbeleid

Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg heeft een onbezoldigd bestuur.

Financiële Verantwoording

Voor de financiële verantwoording download onderstaande Jaarrekeningen.